Wiadomości

Akt oskarżenia wobec 16 osób za przemyt co najmniej 1420 ton tytoniu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko 16 osobom zarzucając im nielegalny przemyt znacznych ilości tytoniu oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Postępowanie było prowadzone wspólnie ze Strażą Graniczną oraz innymi służbami.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw karnoskarbowych, w tym 5 osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu ustalił, że grupa polskich obywateli zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego, co najmniej od maja 2018 roku dokonywała importu znacznej ilości suszu tytoniowego z dwóch oficjalnie działających firm bułgarskich. Towar przemieszczany był następnie do magazynów kontrolowanych przez członków grupy, położonych na terenie Saksonii w Niemczech, bezpośrednio w pasie przygranicznym z Polską. Działalność przestępczą członkowie grupy prowadzili za pośrednictwem podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Czech oraz Republiki Federalnej Niemiec. Następnie susz ten transferowany był w ukryty sposób na teren Polski i wykorzystywany jako surowiec do produkcji papierosów przez inne grupy przestępcze w prowadzonych nielegalnie wytwórniach. Zagraniczne podmioty gospodarcze wykorzystywane w procederze pozostawały pod faktyczną kontrolą członków grupy przestępczej, która organizowała transport tych produktów do Niemiec, transfer z terenu Saksonii i dystrybucję na teren kraju. Oskarżeni koordynowali rozliczenia finansowe wykorzystując do tego celu rachunki rozliczeniowe prowadzone dla zidentyfikowanych podmiotów zagranicznych w polskich placówkach bankowych. Mechanizm zastosowany przez członków tej grupy bazował między innymi na wykorzystywaniu różnic w opodatkowaniu suszu tytoniowego występujących na terenie państw unijnych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pod kontrolą członków grupy pozostawała zarejestrowana w Czechach spółka, której statutowa siedziba mieściła się pod tzw. wirtualnym adresem, gdzie faktycznie nie rezydowała żadna z osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw tego podmiotu. Na terenie Czech nie odbywała się faktycznie żadna działalność gospodarcza. Cała aktywność gospodarcza polegała na dokonywaniu (od maja 2018 roku) zakupów znacznej ilości suszu tytoniowego od dwóch bułgarskich podmiotów mających siedzibę w Sofii.

Członkowie grupy przestępczej systematycznie wprowadzali susz tytoniowy przechowywany w magazynie z terenu Niemiec na teren Polski. W toku śledztwa prokurator ustalił, że w okresie od maja 2018 roku do momentu zatrzymania podejrzanych w dniu 7 lipca 2020 r. grupa wprowadziła w ten sposób na teren kraju co najmniej 1420 ton suszu tytoniu bez uiszczenia należności wynikających z podatku akcyzowego, co skutkowało powstaniem zaległości podatkowych w łącznej wysokości ponad 667 milionów złotych.

Dzięki współpracy z funkcjonariuszami niemieckiej służby celnej przejęto 5000 kg suszu tytoniowego na terenie Niemiec, który był przygotowany do transferu do Polski. W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych

Na poczet przyszłych kar w postaci dwóch samochodów przystosowanych do przewozu tytoniu oraz pieniędzy różnych walutach o równowartości ponad 230 tysięcy złotych.

/Dział Prasowy – Prokuratura Krajowa/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!