Wiadomości

Akt oskarżenia w „słodkiej sprawie”, wśród oskarżonych były poseł LPR

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecienie16 czerwca 2020 r. skierowali do Sądu Okręgowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko 20 oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała przestępstw związanych z fikcyjnym przerabianiem tzw. cukru przemysłowego. Prokuratorzy ustalili, że grupa kierowali Grzegorz G., Waldemar S. oraz Krzysztof K.

Aktem oskarżenia objęto łącznie 20 oskarżonych, którym oprócz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono popełnienie czynów polegających na: poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, wyłudzaniu poświadczenia nieprawdy w decyzjach administracyjnych, sprzedaży cukru przemysłowego uzyskanego w wyniku popełnienia czynu zabronionego, „praniu brudnych pieniędzy”, powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych.

Czyny przypisane oskarżonym zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

Korzyści majątkowe uzyskane w wyniku działań przestępczych legalizowano między innymi poprzez zakup nieruchomości, samochodów marki Tesla, wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych na realizację legalnych przedsięwzięć gospodarczych. W toku śledztwa na poczet wykonania przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym dokonano zabezpieczeń majątkowych na majątku oskarżonych oraz przy wykorzystaniu domniemań na majątku osób najbliższych na łączną kwotę prawie 12 milionów złotych.

Podstawę wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie stanowiły dokonane przez funkcjonariuszy Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji ustalenia, wskazujące na funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej czynów zabronionych związanych ze sprzedażą po preferencyjnych cenach cukru przemysłowego jako cukru spożywczego. W wyniku sprawnej współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie z prokuratorami nadzorującymi przedmiotowe postępowanie, dokonano ustaleń, które pozwoliły na ujawnienie procederu i zakończenie działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

Funkcjonowanie przedmiotowej grupy było możliwe między innymi dzięki koneksjom Grzegorza G. – byłego posła LPR, posiadającego znajomości w jednej ze spółek cukrowych, które nabył podczas współtworzenia regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem spółki. Dzięki tym koneksjom Grzegorz G. zapewniał możliwość nabywania tzw. cukru przemysłowego przez wskazywane przez niego spółki, które reprezentował jako ich pełnomocnik. Ponadto Grzegorz G. brał udział w części kontroli przeprowadzanych przez pracowników Agencji Rynku Rolnego oraz w przekazywaniu do właściwych organów poświadczającej nieprawdę dokumentacji, które potwierdzały wykorzystanie cukru przemysłowego zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki temu cały proceder mógł funkcjonować przez kilka lat.

Warunkiem koniecznym sprzedaży cukru przemysłowego było jego przetworzenie. W tym celu członkowie grupy wyłudzali poświadczenie nieprawdy poprzez uzyskiwanie decyzji administracyjnych o zatwierdzeniu ustalonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako „przetwórców cukru przemysłowego”. Następnie nabywany cukier przemysłowy nie był faktycznie przetwarzany przez te spółki, a sprzedawany dla celów spożywczych, zaś w sprawozdaniach z rzekomego przetworzenia cukru poświadczano nieprawdę. Różnica cen pomiędzy „cukrem przemysłowym” i jego późniejszą sprzedażą jako „cukru spożywczego” pozwoliła członkom grupy na osiąganie korzyści majątkowych wielkich wartości. Sama sprzedaż cukru przemysłowego jako cukru spożywczego następowała na rzecz kolejnych podmiotów, w tym spółek kontrolowanych przez członków grupy, aby utrudnić stwierdzenie pochodzenia cukru.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!