Wiadomości

Abp Jędraszewski: Zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy św. i nabożeństw oraz obrzędu Komunii Świętej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wskazania Metropolity Krakowskiego Abp. Marka Jędraszewskiego na Wielki Tydzień 2021 roku dla Archidiecezji Krakowskiej:

WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 ROKU
DLA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W nawiązaniu do zarządzeń Stolicy Apostolskiej podyktowanych trwającym stanem epidemii, a dotyczących przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia roku 2021, „aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego, (…) z zachowaniem zasad ochrony zdrowia
i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne”, ustanawiam następujące normy dla Archidiecezji Krakowskiej.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami niektóre formy liturgiczne i elementy pobożności ludowej Wielkiego Tygodnia roku 2021 mogą zostać, według roztropnej decyzji duszpasterzy, uproszczone lub dostosowane do panujących okoliczności zgodnie z przepisami prawa. Należy regularnie informować wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych o obowiązujących normach bezpieczeństwa sanitarnego i ich przestrzegać.

W mocy pozostaje, także w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, udzielona dnia 17 października 2020 roku dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Zezwalam, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza Katedrą i kościołami parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach świętych, w szczególności w kościołach rektoralnych, seminaryjnych, sanktuariach, kaplicach i kościołach zakonnych. Kapłanom pozostającym w izolacji zezwalam na odprawianie Mszy św. bez udziału ludu i poza miejscem świętym z zachowaniem pozostałych przepisów prawa (wyłączając Liturgię Wigilii Paschalnej).

Duszpasterzy zachęcam do organizowania transmisji celebracji parafialnych oraz do informowania wiernych o ich terminach, z podkreśleniem różnicy pomiędzy uczestnictwem w celebracjach, a przeżywaniem ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu. W 3. programie TVP obrzędy Świętego Triduum Paschalnego będą transmitowane z Katedry na Wawelu.

Aby większej liczbie wiernych umożliwić dostęp do udziału w liturgii, zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy św. i nabożeństw oraz obrzędu Komunii Świętej poza Mszą (wyłączając Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a także w ramach udzielonych pozwoleń na binacje i trynacje). Warto skorzystać w tym kontekście z pomocy księży oraz ojców zakonnych, którzy na co dzień nie są zaangażowani w pełnym wymiarze w duszpasterstwo parafialne.

Z zachowaniem wszelkiej ostrożności należy przed Świętami umożliwić wiernym dostęp do sakramentu pokuty i pojednania. Ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (kan. 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1452).

Po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami możliwe są w ich domach przedświąteczne odwiedziny kapłana z sakramentami (w Wielką Sobotę tylko wobec umierających).

W Niedzielę Palmową zaleca się użycie uproszczonej drugiej formy obrzędów „Pamiątki wjazdu Chrystusa do Jerozolimy”, przewidzianej w polskiej edycji Mszału Rzymskiego.

Uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej będzie odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach dnia 1 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00. Oleje pobłogosławione tego dnia będzie można odbierać w miejscu i o czasie wskazanym osobnym komunikatem.

Na podstawie art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego udzielam zezwolenia na odprawienie w Wielki Czwartek drugiej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych. Należy pominąć w tym roku obrzęd umycia nóg, a przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy powinno odbyć się jednokrotnie, po drugiej Mszy.

W modlitwie powszechnej Liturgii Męki Pańskiej między wezwaniem 9 a 10 należy dołączyć wezwanie Za udręczonych w okresie epidemii oraz orację końcową, podane w załączeniu (zał. 1). Adoracja krzyża dokonuje się przez pocałunek jedynie celebransa oraz przyklęknięcie lub skłon głowy pozostałych wiernych. Nocna adoracja w kaplicy Grobu Pańskiego, a także szersze udostępnienie świątyń dla indywidualnej modlitwy może stać się w czasie Wielkiego Tygodnia szczególną okazją dla tych, którzy ze względu na uzasadnione obawy nie uczestniczą w świątecznych zgromadzeniach.

W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. W tej modlitwie, podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej oraz przez cały rok w Mszach św. odprawianych zgodnie z przepisami liturgicznymi według formularza Za tych, którzy nas trapią, polecajmy Miłosiernemu Bogu wszystkich okazujących Kościołowi i osobom wierzącym niezrozumienie, próbujących z nimi walczyć, a także podejmujących dramatyczne akty odstąpienia od Kościoła.

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych zaleca się, w miarę sprzyjających okoliczności, urządzić na zewnątrz kościoła. Ci, którzy nie będą uczestniczyć w tym sakramentalium, są zaproszeni do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych przed świątecznym śniadaniem według zaproponowanego wzoru (zał. 2).

Obrzędy Wigilii Paschalnej można, według roztropnej decyzji duszpasterzy i z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, celebrować w formie uroczystej.

Materiały pomocne w przeżywaniu celebracji Wielkiego Tygodnia oraz modlitwy domowej w tym czasie będą dostępne w serwisie internetowym Archidiecezji Krakowskiej diecezja.pl.

Szczególnym zainteresowaniem oraz troską duszpasterską i charytatywną polecam otoczyć w zbliżającym się okresie ubogich, samotnych i znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, tak by łask i nadziei płynących z przeżywania największych tajemnic wiary katolickiej doświadczyli wszyscy, którzy ich potrzebują.

Z serdecznymi życzeniami wielu sił i Bożych natchnień do podejmowania wzmożonych wysiłków kapłańskich oraz przygotowania rodzinnych obchodów Wielkanocy łączę pasterskie błogosławieństwo

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!