Wiadomości

Abp Adrian Galbas kanonicznie objął urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się spotkanie z mianowanym 4 grudnia arcybiskupem koadiutorem, którym został dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas.

Zgodnie z kan. 404 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego objęcie urzędu koadiutora dokonało się poprzez okazanie apostolskiego pisma nominacyjnego arcybiskupowi metropolicie katowickiemu i Kolegium Konsultorów w obecności kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach ks. Jana Smolca, który odczytał dokument i sporządził protokół z jego przekazania.

– Arcybiskupie koadiutorze witamy w domu! – rozpoczął spotkanie abp Wiktor Skworc, nawiązując do śląskich korzeni swojego następcy. W swoim słowie mówił o wyzwaniach duszpasterskich, przed którymi staje Kościół katowicki oraz nakreślił aktualną sytuację społeczną, związaną m.in. ze zmianami w przemyśle górniczym. – Wraz z końcem wydobywania węgla kamiennego, wokół którego przez ostatnie 200 lat zbudowana została tożsamość Górnego Śląska i jego mieszkańców, czeka nas także głęboka przemiana kulturowa, która dotyka tak ważnego dla mieszkańców regionu etosu sumiennej pracy, rzetelności, solidarności i wytrwałości w przeciwnościach oraz umiłowania rodziny i wiary – podkreślił.

Zaznaczył, że to właśnie rodzina i Kościół są powołane do przekazywania tych wartości kolejnym pokoleniom. – Człowiek, jako żyjący obraz Boga, jest najważniejszy. W nowej, pandemicznej, inflacyjnej, pełnej zagrożeń, niepewnej i chaotycznej rzeczywistości trzeba nam wrócić do wartości podstawowych: porozumienia i dialogu, wzajemnej pomocy, „kultury troskliwości” – jak to ujmuje papież Franciszek. Wszystkimi relacjami powinna rządzić miłość i sprawiedliwość, którym „matkuje” Pani Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – powiedział.

Metropolita katowicki poprosił zgromadzonych członków Kolegium Konsultorów o modlitwę w intencji arcybiskupa koadiutora oraz całej archidiecezji, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej i świętych patronów lokalnego Kościoła, w tym ostatnio błogosławionego ks. Jana Machy.

– Chciałbym podziękować za życzliwe przyjęcie przez Księdza Arcybiskupa i was wszystkich. Kiedy nuncjusz zadzwonił do mnie z informacją o decyzji Ojca Świętego, powołał się na kończący się Rok św. Józefa, przypomniał mi, że mam na drugie imię Józef. Wtedy przypomniałem sobie to zdanie z listu apostolskiego „Patris corde”, gdzie Papież Franciszek pisze, że często myślimy, że Pan Bóg polega na tym, co w nas jest silne i mocne, a tymczasem Bóg posługuje się także tym, co w nas jest słabe, aby przez to skutecznie realizować swoją wolę. Te słowa dodały i wciąż dodają mi odwagi – powiedział nowo mianowany arcybiskup koadiutor.

Nawiązał także do swojego śląskiego pochodzenia. – Ostatnie 35 lat spędziłem poza Śląskiem. Chciałbym w posługę obecną i przyszłą wnieść to, co śląskie, ale też to, co nieśląskie. Chciałbym próbować wyposażyć nas wszystkich w ten Kościół, który w sobie noszę. Kościół różnorodny, bogaty w doświadczenia, który jest bardzo naznaczony charyzmatem pallotyńskim – dodał.

W krótkim wywiadzie dla Radia eM po spotkaniu zaznaczył, że objęcie urzędu w Katowicach traktuje jako powołanie, podobnie jak wcześniej nominację na urząd biskupa pomocniczego w Ełku. – Wierzę, że w tych decyzjach Ojca Świętego czy Stolicy Apostolskiej jest Ktoś więcej. Przynajmniej tak to dla siebie samego odczytuję, czyli chcę w tym zobaczyć wolę Bożą. To daje mi trochę spokoju i nadziei, że Pan Bóg, skoro daje zadania, to daje też możliwości, by je zrealizować – powiedział abp Galbas. – Pierwsze kroki w archidiecezji katowickiej to będzie słuchanie i przyglądanie się. Staram się bardzo spokojnie i delikatnie stawiać te pierwsze kroki i liczę tutaj na wielką pomoc ze strony moich braci i sióstr w Kościele – dodał.

– Inauguracja posługi duszpasterskiej w Katowicach zaplanowana jest na sobotę 5 lutego przyszłego roku – zapowiedział metropolita katowicki.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!