Wiadomości

A jednak będą w UE kary finansowe za odchylenia od obowiązującej linii idelogocznej?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem zdrowego zarządzania finansami i efektywnego wdrażania budżetu – oświadczył w środę szef KE Jean-Claude Juncker, uzasadniając wprowadzenie w budżecie na lata 2021-2027 „mechanizmu chroniącego rządy prawa”.

Prezentując w Parlamencie Europejskim projekt nowego budżetu, przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślał, że nowy mechanizm będzie „ważną częścią architektury budżetowej UE”.

– Poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem zdrowego zarządzania finansami i efektywnego wdrażania budżetu. Dlatego proponujemy nowy mechanizm, który pozwoli na ochronę budżetu przed ryzykami związanymi z efektywnością i rządami prawa. To ogólny mechanizm i nie jest ukierunkowany na konkretny kraj członkowski — powiedział.

Juncker zaznaczył, że KE dokonała rygorystycznego przeglądu wszystkich polityk i zaproponowała „ambitny, ale zrównoważony budżet”.

– Nasza propozycja (…) przekłada się na całkowitą kwotę 1 bln 279 mld euro. Komisja proponuje ramy finansowe odpowiadające 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (państw UE). Jest to rozsądna i odpowiedzialna propozycja — oświadczył.

Wskazał na nowe źródła dochodów, które znajdą się w budżecie, ale też na oszczędności. Jak mówił, nie można zapominać, że z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty w budżecie będzie co roku brakowało ok. 15 mld euro.

Podkreślił też, że dla KE polityka spójności i rolnictwo pozostają priorytetami, ale pojawią się też nowe cele – ochrona granic, gospodarka cyfrowa, badania, innowacje oraz europejska obronność.

– Komisja Europejska – mówił podczas debaty unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger – chce w ramach nowego budżetu zwiększyć liczbę pracowników unijnej agencji ochrony granic Frontex z 1200 do 10 tysięcy. Ma to pomóc lepiej chronić granice zewnętrzne Unii.

– Musimy wiedzieć, kto do nas przybywa. (…) Bułgaria, Grecja, Włochy, Malta, Cypr, może Polska – są bardzo obciążone tą kwestią, może nawet nadmiernie. W interesie całej Europy leży, by stworzyć podstawę do tego, aby wewnętrzne kontrole graniczne nie były kontynuowane. (…) Jeśli swoboda przemieszczania się ma być w UE zachowana, musimy kontrolować granice zewnętrzne UE. Dlatego proponujemy stopniową rozbudowę Frontexu, (…) z 1,2 tys. do 10 tys. (osób) pod koniec wieloletnich ram finansowych — powiedział Oettinger.

Jak zaznaczył, na politykę spójności przeznaczonych zostanie ok. 7 proc. mniej środków, a na rolnictwo – ok. 5 proc. mniej.

– Dopłaty bezpośrednie będą mniejsze o mniej więcej 4 proc. — precyzował.

Dodał, że w nowym budżecie podwojone mają zostać środki na program Erasmus+. Ponadto zwrócił uwagę, że KE proponuje nie tylko, by UE co roku inwestowała 500 mln euro w badania naukowe w dziedzinie obronności, ale też chce, by w okresie 7 lat 12 mld euro zostało zainwestowane w sieci technologii cyfrowych.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!