Historia Wiadomości

90. rocznica śmierci zaolziańskiego wieszcza – Jana Kubisza

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na cmentarzu ewangelickim przy grobie Jana Kubisza w Gnojniku zainaugurowano uroczystości 90. rocznicy śmierci zaolziańskiego wieszcza. O autorze hymnu Śląska Cieszyńskiego pamięta całe Zaolzie.

Jan Kubisz urodził się 24 stycznia 1848 w Końskiej koło Trzyńca. W 1868 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie, po czym pracował jako nauczyciel w Gnojniku i był działaczem społecznym Czytelni Ludowej w Cieszynie. Prowadził działalność społeczną w Towarzystwie Ewangelickiej Oświaty Ludowej oraz w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym.

Swój pierwszy tomik poezji poezji, Niezapominajka, wydał w 1882 roku, a jego słynny wiersz „Do Olzy” (bardziej znany pod tytułem „Płyniesz Olzo”), śpiewany na nutę „Wisło moja”, stał się hymnem Śląska Cieszyńskiego, w szczególności Zaolzia. Utwory Kubisza drukowała prasa polska „Gwiazdka Cieszyńska” oraz „Przyjaciel Ludu”.

„Pamiętnik starego nauczyciela” (1928) Kubisza stanowi jedno z cenniejszych źródeł do poznania przeszłości Śląska Cieszyńskiego Kubisz jest również autorem pieśni “Ojcowski dom”, która jest wykonywana podczas uroczystości ewangelickich, a także towarzyszy zjazdom towarzystw regionalnych powiatu cieszyńskiego i bielskiego.

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!