Europa Wiadomości

80% przebywających w szwajcarskich więzieniach to imigranci

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje nczas.com Federalne Biuro Statystyczne Szwajcarii opublikowało dane, z których wynika, że w ciągu 30 lat liczba skazanych na więzienie wzrosła w tym kraju aż o 50%. Obecnie aż 80% przebywających w więzieniach i aresztach to imigranci, lub cudzoziemcy.

Raport Biura przedstawiło Radio Télévision Suisse. Wynika z niego, że w latach 1988 – 2017 liczba więźniów i aresztantów w zrosła w Szwajcarii aż o 50%. W tym okresie 24% więźniów było obywatelami Szwajcarii, 31% imigrantami, a 45% cudzoziemcami przebywającymi w tym kraju.

Te proporcje za lata 2007 – 2017 są jeszcze bardziej szokujące. W tym czasie 20% aresztantów i więźniów miało szwajcarskie obywatelstwo, 28% było osiedlonymi imigrantami i aż 52% cudzoziemcami. W ciągu 30 lat liczba więźniów imigrantów wzrosła aż o 282%, a cudzoziemców o 328%.

W 2017 roku z zakładów o rygorze półotwartym zbiegło aż 180 więźniów. Szwajcarzy podchodzą poważnie do problemu i dlatego w 2017 roku deportowano ponad 1000 kryminalistów. Liczba więźniów w całym kraju to około 7 tysięcy osób z czego około 5,6 tysiąca to imigranci i cudzoziemcy.

Czy jest jeszcze ktoś kogo te statystyk mogą dziwić?Czekamy na wasze komentarze.

Źródło: nczas.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!