Wiadomości

74 proc. Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców muzułmańskich, nawet gdyby Polska miała utracić środki unijne

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Mimo groźby utraty przez Polskę środków z funduszy unijnych za brak zaangażowania w unijny program relokacji uchodźców, 74 proc. badanych uważa, że nie powinniśmy przyjmować uchodźców z krajów muzułmańskich, a tylko 15 proc. jest przeciwnego zdania.
– 63 proc. badanych nie zgadza się na przyjmowanie przez Polskę uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi, przeciwnego zdania jest 33 proc., a 4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie – informuje najnowszy sondaż CBOS.

W badaniu podkreślono, że wśród ankietowanych, którzy opowiedzieli się za przyjmowaniem uchodźców – 29 proc. uważa, że Polska powinna udzielać im schronienia jedynie do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, a nieliczni (4 proc.) zgadzają się również na ich osiedlanie się w Polsce.
W sondażu badacze sprawdzali też stosunek ankietowanych do przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy przybyli do krajów Unii Europejskiej. Trzy czwarte badanych (75 proc.) sprzeciwia się przeniesieniu ich do Polski. W tej grupie ankietowanych 52 proc. wyraża kategoryczny sprzeciw (wzrost o 9 pkt. proc. w porównaniu do badania z kwietnia 2017 r.). Z kolei 20 proc. ankietowanych jest przychylna przyjęciu takiej grupy uchodźców w Polsce.

W sondażu zwrócono uwagę, że hipotetyczna kara w postaci utraty przez Polskę pieniędzy z funduszy unijnych nie wpływa istotnie na opinie dotyczące przyjmowania uchodźców z krajów muzułmańskich. Mimo groźby utraty przez Polskę środków z funduszy unijnych za brak zaangażowania w unijny program relokacji uchodźców, 74 proc. badanych uważa, że nie powinniśmy przyjmować uchodźców z krajów muzułmańskich, a tylko 15 proc. jest przeciwnego zdania.

W sondażu zapytano respondentów o ich stosunek do przyjmowania przez nasz kraj mieszkańców wschodniej Ukrainy, migrujących z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Udzielenie im w Polsce azylu aprobuje 61 proc., 32 proc. jest temu przeciwna.

W badaniu porównano opinie Polaków w sprawie przyjmowania uchodźców z deklaracjami Czechów i Słowaków. Wynika z nich, że obywatele naszych południowych sąsiadów są bardziej krytyczni w tej kwestii. 69 proc. Czechów i tyle samo Słowaków nie zgadza się na przyjmowanie uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojonymi. Za przyjmowaniem uchodźców jest 27 proc. Czechów i 28 proc. Słowaków. 84 proc. Czechów i 81 proc. Słowaków sprzeciwia się relokacji do ich krajów uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy przybyli do krajów UE. Przeciwnego zdania jest 15 proc. Czechów i Słowaków.

Mimo groźby utraty środków z funduszy unijnych za brak zaangażowania w program relokacji 82 proc. Czechów i Słowaków uważa, że nie powinno się przyjmować uchodźców z krajów muzułmańskich, a tylko 10 proc. Czechów i 13 proc. Słowaków zgodziłoby się na taki krok. Jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy to 37 proc. Czechów podchodzi do takiego rozwiązania pozytywnie, 57 proc. jest przeciwna. Z kolei 61 proc. Słowaków nie zgadza się z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, przeciwnego zdania jest 33 proc.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Sondaż w Czechach (CVVM) realizowano w dniach 9-19 października 2017 roku (N=934), a na Słowacji (FOCUS) – w dniach 4-11 października 2017 roku (N=1003).

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!