Historia

58 lat temu mieszkańcy Zielonej Góry starli się z milicją w obronie Domu Katolickiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

30 V 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry starli się z milicją w obronie likwidowanego przez władze PRL Domu Katolickiego. W gmachu mieściły się m.in. redakcja „Słowa Powszechnego”, oddział Caritasu, PCK, a także odbywały się lekcje religii.

Ówczesne władze postanowiły zlikwidować Dom Katolicki i przeznaczyć budynek na inne cele. W jego pomieszczeniach dotychczas znajdowała się m.in. lokalna redakcja „Słowa Powszechnego”, oddział Caritasu, PCK, a także odbywały się lekcje religii. Prawdopodobnie to ostatnie spowodowało, że komunistyczne władze postanowiły oddać budynek do dyspozycji orkiestrze. Powiadomieni przez proboszcza mieszkańcy postanowili zablokować tę decyzję i obronić Dom Katolicki. Starcia zielonogórzan z milicją trwały od przedpołudnia do wieczora. Wzięło w nich udział około pięciu tysięcy osób. Milicja użyła pałek i gazu łzawiącego, protestujący wyrywali bruk z jezdni i rzucali kamieniami, spalili też dwa samochody milicyjne. Wielu z nich zostało poszkodowanych, znaczna część została zatrzymana (333 osoby), aresztowana i potem skazana (przed sądem łącznie 196 osób, w kolegiach orzekających – 48 osób) na kary więzienia (w tym dwie osoby nawet na 5 lat) lub grzywny.

W dzisiejszych uroczystościach zorganizowanych w związku z 58. rocznicą tzw. Wydarzeń Zielonogórskich weźmie udział Prezydent RP Andrzej Duda, który wręczy uczestnikom antykomunistycznego zrywu odznaczenia państwowe.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!