Historia

400 lat temu Rzeczpospolita osiągnęła powierzchnię prawie miliona kilometrów kwadratowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

400 lat temu, 11 grudnia 1618 r. Polska zawarła z Rosją rozejm w Dywilinie. Traktat miał obowiązywać czternaście i pół roku od dnia 3 stycznia 1619 do 3 lipca 1633. Wielkie Księstwo Litewskieuzyskało ziemię smoleńską, zaś Korona Królestwa Polskiego ziemię czernihowską i siewierską. Car Michał I Romanow zrzekał się tytułów księcia czernihowskiego, siewierskiego, smoleńskiego oraz inflanckiego[2]. Uzgodniono wymianę jeńców.

Powierzchnia Rzeczypospolitej wzrosła do prawie 1 mln km kw. To największy obszar jaki zajmowała ona kiedykolwiek w historii. Kwestię zrzeczenia się pretensji do tronu carskiego przez królewicza Władysława pominięto, pomimo nalegań strony rosyjskiej. Nie ujęto również w porozumieniu postulatów Rosjandotyczących zwrotu łupów wywiezionych z Kremla.

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!