Wiadomości

26 cudzoziemców musi opuścić nasz kraj

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 20 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju, a 6 zostało pouczonych o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, w którym otrzymali tytuł pobytowy.

12 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za wykorzystanie wizy, które otrzymali w celu podjęcia pracy w Polsce, niezgodnie z ich przeznaczeniem – aby wyjechać lub pracować w innym kraju. Kolejnych 7 obcokrajowców (1 obywatela Turcji, 2 obywateli Mołdawii oraz 4 obywateli Ukrainy) zatrzymano, ponieważ przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju. Natomiast jednego obywatela Ukrainy zatrzymano za wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia.

Wszyscy cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto funkcjonariusze z Nadodrzańskiego OSG zatrzymali również 6 cudzoziemców, którzy przekroczyli niemiecko-polską granicę wbrew przepisom. Po ustaleniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!