Wiadomości

11 gatunków nietoperzy zimuje w Ojcowskim Parku Narodowym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

721 zimujących nietoperzy z 11 gatunków zostało zinwentaryzowanych w Ojcowskim Parku Narodowym przez leśników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zdecydowana większość to podkowce małe; liczebność tego gatunku od kilkunastu lat wzrasta na tym terenie.

Katarzyna Sycz, wiceprezes Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poinformowała PAP w sobotę, że wśród 721 hibernujących nietoperzy znalezionych w ojcowskich jaskiniach było 631 podkowców małych (Rhinolophus hipposideros).

„Liczba osobników tego gatunku wciąż wzrasta i to kolejny rekord liczebności na tym terenie” – podkreśliła.

Ojców i okolice są jednym z ważniejszych zimowisk w Polsce dla tego nietoperza. Jaskinia Ciemna jest też największym zimowiskiem podkowca małego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Gatunek znajduje na tych terenach bardzo dobre warunki do życia – tereny zalesione ze skałami wapiennymi, dostatek pożywienia oraz dogodnych miejsc do zimowania.

Pozostałe 90 osobników to przedstawiciele gatunków: podkowiec duży, nocek duży, nocek rudy, nocek orzęsiony, nocek łydkowłosy, nocek Brandta/wąsatek/Alkatoe, mroczek późny, gacek brunatny oraz mopek zachodni.

Według poznańskich badaczy, nietoperze w Ojcowskim Parku Narodowym mają się dobrze. Wpływ na dobrostan tych ssaków ma poprawa stanu środowiska naturalnego, związana przede wszystkim z wycofaniem toksycznych środków ochrony roślin oraz dobra ochrona stanowisk zimowania.

Inwentaryzacja nietoperzy zimujących w Ojcowie została przeprowadzona już po raz 32. Podczas czterodniowego badania studenci skontrolowali 23 obiekty, w tym 21 jaskiń.

„Studenci odwiedzili wiele jaskiń, do których dostęp bywał różny, lecz nie przeszkodziło im to w kontynuowaniu wieloletnich badań na tym terenie. Wyjazd ten był dobrą okazją aby podszkolić się w ciężkiej sztuce rozpoznawania gatunków nietoperzy” – wskazał Wojciech Olma, prezes Sekcji Teriologicznej KL UPP.

W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy. Wszystkie są objęte ochroną prawną. Europejskie nietoperze nie atakują ludzi.

PAP – Nauka w Polsce, Rafał Grzyb

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!