Wiadomości

Żydzi zadowoleni z motu proprio Franciszka ograniczającego tradycyjną Mszę św.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

List apostolski Franciszka w formie motu proprio „Traditionis custodes” z 16 lipca, poważnie ograniczający możliwości sprawowania Mszy św. według Mszału Rzymskiego z 1962, wywołał zadowolenie wielu środowisk żydowskich w Izraelu i na świecie. Według nich oznacza to ostateczne odejście m.in. od modlitw o „nawrócenie wiarołomnych i zaślepionych Żydów”, które były obecne w liturgii sprzed Soboru Watykańskiego II.

Informując o całej sprawie dziennik „Times of Israel” zaznaczył, że obecnie papież odwołał dokument swego poprzednika Benedykta XVI z 2007, zezwalający na swobodne odprawianie Mszy „przedsoborowych” przez księży katolickich bez konieczności uzyskiwania na to zgody ich biskupa. Po wydaniu tamtego dekretu wielu Żydów obawiało się, że ożywi to nastroje antysemickie, gdyż dawna liturgia Wielkiego Piątku zawierała modlitwę „o nawrócenie wiarołomnych Żydów” na chrześcijaństwo i wspominała o ich „zaślepieniu”.

Niektóre środowiska w Izraelu uważały, że tamten dekret papieski [„Summorum pontificum” z 7 lipca 2007] oznaczał cofnięcie kontaktów katolicko-żydowskich do czasów sprzed Vaticanum II, a zwłaszcza sprzed uchwalonej przez Sobór w 1965 Deklaracji „Nostra Aetate” o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. W dokumencie tym nie obarczano już Żydów odpowiedzialnością za śmierć Pana Jezusa i potępiano antysemityzm.

Gazeta izraelska przypomniała, że w 2008 r. Benedykt XVI potwierdził swe zaangażowanie na rzecz „Nostra Aetate” i usunął słowo „zaślepienie” z modlitwy wielkopiątkowej. Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, obecnie Franciszek znacznie ograniczył możność odprawiania Mszy łacińskiej z obawy, że ci, którzy są do niej przywiązani, jednocześnie odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II.

Na użytek odbiorcy żydowskiego „Times of Israel” zauważył, że Sobór wprowadził „pewną liczbę radykalnych zmian do obrzędów i praktyk katolickich, szczególnie zezwalając na sprawowanie mszy w żywych językach”. Pewien odłam katolików, „którzy oddzielili się od Kościoła po Vaticanum II, nadal odprawiała msze po łacinie jeszcze przed dokumentem Benedykta XVI”. Obecnie, aby móc to robić, księża muszą uzyskać zgodę swego biskupa, który winien jednocześnie upewnić się, że duchowni ci akceptują nauczanie Vaticanum II – przypomniał izraelski dziennik.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!