Felietony

Zsekwencjonowano genom żółwia olbrzymiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Genom żółwia olbrzymiego, którego dzika populacja zamieszkuje atol Aldabra na Oceanie Indyjskim, zsekwencjonowali naukowcy szwajcarscy. Wyniki badań opisują na łamach „GigaScience”.

Żółwie olbrzymie (Aldabrachelys gigantea) osiągają wagę do 250 kg. Dożywają ponad stu lat. Najstarszy znany żółw z tego gatunku umarł w 2006 r. licząc sobie prawdopodobnie ok. 250 lat. Znajdują się na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem.

Dziko żyjąca populacja tych żółwi występuje na atolu Aldabra, na północny zachód od Madagaskaru.

Ze względu na ich kluczową rolę w ekosystemie, posłużono się nimi na innych wyspach w celu przywrócenia lokalnej równowagi. Żółwie z Aldabra weszły na miejsce wytępionych żółwi. Działają one jak ekologiczni inżynierowie, poprawiając funkcjonowanie zdegradowanego ekosystemu na wyspach.

Zsekwencjonowanie genomu żółwi pomoże m.in. w ich rozmnażaniu w ogrodach zoologicznych. Można bowiem będzie dzięki temu uniknąć chowu wsobnego.

Więcej: www.news.uzh.ch/en/articles/media/2022/tortoise.html

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!