Wiadomości

Znaleziska archeologiczne z XIV w. na nowej wystawie stałej na Zamku Królewskim w Warszawie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od listopada na Zamku Królewskim w Warszawie można zwiedzać nową wystawę stałą. W Sali Studziennej muzeum udostępniono, poddane uprzednio wieloletniej konserwacji i badaniom ekspertów, relikty w postaci dębowych bali, stanowiących element drewniano-ziemnego wału z XIV wieku.

Zwiedzającym udostępniono drewniane skrzynie zrekonstruowane z oryginalnych dębowych bali, które niegdyś stanowiły element umocnień wokół drewnianej wieży – dzisiejszej Wieży Grodzkiej – i innych zabudowań warszawskiego grodu książąt mazowieckich.

Relikty, których wiek eksperci szacują na około 700 lat, to znalezisko odkryte podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2004-2007 na dziedzińcu pałacu Pod Blachą. Zanim jednak mogły trafić na wystawę, musiały zostać poddane trwającym 8 lat kąpielom konserwującym. Prace te wykonano w Muzeum w Biskupinie.

„Zabieg miał na celu wyeliminowanie z drewna wody i zastąpienia jej substancjami chemicznymi, które zapobiegają procesom niszczenia” – powiedziała PAP Agnieszka Bocheńska, kierownik sekcji archeologii Zamku Królewskiego.

Jak wyjaśnia Bocheńska, ekspertyza dendrologów pozwoliła ustalić wiek odnalezionych fragmentów wału. „Drewno było w bardzo dobrym stanie, dlatego mogliśmy pobrać do badań wiele próbek. Dzięki temu określono, że drzewo, z którego pochodzi, zostało ścięte w 1351 lub 1352 roku. Zakładamy, że bale wykorzystano do budowy niedługo później” – mówi.

Jak dodaje, by umożliwić zwiedzającym wyobrażenie sobie, jak wyglądał wał ochronny zbudowany częściowo z odnalezionych dziś bali drewna, ekspozycję uzupełniono o infografiki z wizualną rekonstrukcją XIV-wiecznej zabudowy warszawskiego grodu książąt mazowieckich. Na podeście gabloty z eksponatami zamieszczono również fotografie zrobione podczas prac archeologicznych.

„Znaleziska z XIV wieku wiążą się z początkami Zamku Królewskiego w Warszawie. Cieszymy się, że dzięki coraz nowocześniejszym technologiom możemy udostępniać zwiedzającym oryginalne i namacalne ślady historii, które pobudzają wyobraźnię” – dodaje Bocheńska.

Ekspozycję przygotowała Sekcja Archeologiczna Zamku Królewskiego w Warszawie. Infografiki: Zuzanna Łąpieś, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!