Gospodarka Wiadomości

Znakomite wyniki finansowe PKO BP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Mamy bardzo dobry wynik finansowy za II kwartał – powiedział prezes PKOBP Zbigniew Jagiełło na konferencji podsumowującej wyniki banku za pierwsze półrocze 2017. Bank poinformował, że jego zysk netto za drugi kwartał wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale.

Jagiełło podkreślał, że PKO BP po raz kolejny umocnił status lidera polskiej bankowości i pozostaje największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego zdaniem wynik w całym 2017 roku będzie nawet lepszy, niż rok wcześniej.

Tym niemniej zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2017 roku spadł do 857 mln zł z 873,5 mln zł rok wcześniej.

Wiceprezes Bartosz Drabikowski wyjaśniał, że wynik jest nieco gorszy niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego, bo w 2016 roku bank miał rekordowo wysoki wynik z powodu zysku ze sprzedaży Visa Europe.

– Wracamy do swojego normalnego poziomu – zaznaczył.

Przedstawiciele PKO BP podkreślali także podczas konferencji, że przy rozłożeniu składki na fundusz restrukturyzacji banków na poszczególne kwartały kwartalna dynamika zysku byłaby dwucyfrowa i wyniosłaby 17,9 proc.

Z kolei skonsolidowany wynik na działalności biznesowej wzrósł w ujęciu kwartalnym o 5,3 proc. i wyniósł 3,1 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł natomiast 2,1 mld zł i wzrósł o 3,3 proc.; wynik z prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 733 mln zł i wzrósł o 3,2 proc. – poinformował bank.
Aktywa całej Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2017 roku wyniosły 286,4 mld zł i były o 5,1 proc. wyższe niż przed rokiem.

Portfel kredytowy w drugim kwartale zwiększył się o 4 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w ujęciu kwartalnym i 6,8 proc. w ujęciu rocznym.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2017 roku 392 mln zł. Koszt ryzyka obniżył się o trzy punkty bazowe do 0,71 proc. Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania utrzymywał się na poziomie 85,2 proc.

Koszty działania banku zmniejszyły się o 12 proc., marża odsetkowa wzrosła do 3,28 punkta procentowego. Wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się w drugim kwartale o 8,6 punktów procentowych, do poziomu 43,9 proc. – wynika z przedstawionych danych.

– Przyszłość rysuje się całkiem optymistycznie –  podsumował.

Z kolei prezes Zbigniew Jagiełło dodał, że jego zdaniem wynik finansowy netto PKOBP za cały 2017 rok będzie lepszy niż ten za 2016 rok, i to mimo ubiegłorocznego zysku ze sprzedaży Visa Europe.

Jagiełło zwracał także uwagę, że bank coraz szerzej otwiera się na innowacje. Od września np. rusza np. rekrutacja start-upów do programu Bridge to MassChallenge Warsaw, którego bank jest partnerem. Celem jest przyciągniecie do Polski perspektywicznych rozwiązań fintechowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Władze banku informowały również, że PKO TFI był w drugim kwartale liderem sprzedaży w grupie konkurencyjnych TFI i awansował na drugą pozycję wśród największych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Podczas konferencji przypomniano, że od 1 sierpnia poprzez systemy transakcyjne PKOBP można składać wnioski o świadczenie z programu 500+. Dotąd, poinformowano, złożono ich 130 tys., a od początku udostępniania świadczenia w 2016 roku niemal 300 tys.

/Puls Biznesu/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!