Gospodarka Polska Wiadomości

Zlikwidowano ogniska ptasiej grypy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Trzy ogniska ptasiej grypy wykryte w ostatnich dniach w gospodarstwach przyzagrodowych w gminach Książ Wielki (pow. miechowski) i Pałecznica (pow. proszowicki) zostały w trybie natychmiastowym zlikwidowane – podaje małopolski wojewódzki lekarz weterynarii.

 

Wcześniej informowano że, na terenie województwa małopolskiego potwierdzono dwa przypadki wysoko zjadliwej grypy ptaków HPAI.

 

W dniu 20 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych zostało potwierdzone wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ Wieki, powiat miechowski, województwo małopolskie.

 

W dniu 22 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych PIW-PIB w Puławach potwierdził wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 60 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ Wieki, powiat miechowski, województwo małopolskie. Ognisko to znajduje się w odległości około 1 km od pierwszego przypadku choroby.

 

W dniu 24 grudnia 2016r. zostało potwierdzone wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym 41 sztuk drobiu ( kury i kaczki) w miejscowości Czuszów, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie.
 

– Służby weterynaryjne wdrożyły w wyżej wymienionych ogniskach wszystkie procedury zwalczania choroby, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu, oraz działania dezynfekcyjne i administracyjne – czytamy w komunikacie małopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Agnieszki Szewczyk-Kuty.

 

Wirusa podtypu H5N8 przenoszą ptaki wodne migrujące, które w 2016 roku rozprzestrzeniły chorobę na terytorium wielu państw UE, m.in. Polskę, Szwajcarię, Niemcy czy Danię. Wirus ulega zniszczeniu podczas standardowej obróbki cieplnej jaj i mięsa drobiowego.

 

– W ostatnich dniach dokonano przeglądu 331 gospodarstw (z czego drób stwierdzono w 178). W chwili obecnej prowadzona jest perlustracja terenu zapowietrzonego w powiecie proszowickim – napisano w komunikacie.

 

/wiw.krakow.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!