Wiadomości

Zatrzymano 63 cudzoziemców, którzy pracowali bez wymaganych zezwoleń i umów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki SG w Lublinie, w jednej z agencji pracy tymczasowej na terenie Lublina, zatrzymali 63 cudzoziemców, którzy pracowali bez wymaganych zezwoleń i umów.

W związku z nielegalnym wykonywaniem pracy Komendant Placówki SG w Lublinie wydał cudzoziemcom decyzje administracyjne nakazujące im opuszczenie terytorium RP. W sprawie wszczęto również postępowanie o ujawnione wykroczenia. Wobec pracodawcy zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Właścicielowi agencji pracy za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł.

Straż Graniczna prowadzi regularnie szkolenia dla osób zainteresowanych zagadnieniami z obszaru powierzania pracy cudzoziemcom. Takie szkolenie dla pracodawców odbyło się m.in. również w ubiegłym tygodniu w Lublinie. W zajęciach wzięło udział ponad 50 osób. Szkolenia, we współpracy ze Strażą Graniczną, prowadzą również inne podmioty m. in.: Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!