Wiadomości

Zarzuty dla 41 osób za produkcję i handel narkotykami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie funkcjonariusze Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 17 osób, a 9 podejrzanych doprowadzono na czynności z aresztów śledczych i zakładów karnych w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Łącznie w toku postępowania prokuratorskie zarzuty usłyszało już 41 osób.

Śledztwo nadzorowane przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie 2012 i 2013 roku w Piastowie oraz innych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy zajmowali się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci siarczanu amfetaminy oraz dokonywali obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupy przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, produkcji nie mniej niż 200 litrów zasadowej amfetaminy kwalifikowane z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udziału w obrocie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nielegalnego handlu bronią i amunicją kwalifikowane z art. 263 § 1 kk. Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 21 podejrzanych. Sąd uwzględnił 16 wniosków prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych 5 podejrzanych prokurator skierował zażalenia na decyzję sądu o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora. Następnie Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wszystkie zażalenia prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec pozostałych podejrzanych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!