Wiadomości

Zarezerwowane środki na Abramsy i rekordowy budżet MON

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejmowa Komisja Obrony Narodowej zebrała się ws. rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 zakresie wydatków związanych z obroną narodową – donosi portal Defence24.pl.

Informację na temat budżetu na rok 2022 przedstawił w imieniu ministra obrony narodowej podsekretarz stanu MON Wojciech Skurkiewicz. Jak poinformował został on zaprojektowany zgodnie z zasadą wykorzystania 2,2 proc. PKB. W przyszłym roku ma zapewnić to rekordową kwotę na obronność w wysokości 57,7831 mld zł.

Wydatki majątkowe w ramach centralnych planów rzeczowych będą z tego kosztowały 17,87 mld zł, osobowe – 13,452 mld zł, na utrzymanie i szkolenia wojsk – 9,342 mld zł, a świadczenia pieniężne w tym uposażenia, emerytury i renty – 10,1 mld zł.

W 2022 roku przewidywana jest liczebność Wojska Polskiego równa 124.500 żołnierzy w tym 115.500 żołnierzy zawodowych, 8000 żołnierzy służby kandydackiej, 1000 żołnierzy NSR, 2821 żołnierzy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, 3600 żołnierzy służby przygotowawczej, 2778 żołnierzy rezerwy i 700 należących do Legii Akademickiej. Oprócz tego liczebność 35.000 mają osiągnąć Wojska Obrony Terytorialnej, a pracowników cywilnych wojska będzie 48.430.

16,216 mld zł z centralnych planów rzeczowych zostanie wydanych na modernizację techniczną, 2,93 mld zł – na inwestycje budowlane w ramach NATO, a 1,93 mld zł – zakup środków materiałowych. Za te wszystkie środki mają zostać osiągnięte następujące cele:

– zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP na wschodzie kraju;
– modernizacja techniczna SZ RP;
– zwiększenie liczebności;
– tworzenie warunków dla operowania w Polsce wojsk sojuszniczych w tym w szczególności Amerykanów;
– formowanie struktur i zwiększenie zdolności operacyjnych Wojsk OT;
– formowanie struktur i zwiększenie zdolności operacyjnych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
– szkolenie Sił Zbrojnych;
– zwiększanie zdolności SZ RP do zwalczania zagrożeń epidemicznych.

Wiceminister Skurkiewiczpoinformował, że HIMARS pojawi się w Polsce zgodnie z planem od 2023 roku, Patriot i Abramsy – od 2022, a F-35 – od 2024. Z kolei w odpowiedzi na pytanie posła Poncyliusza o możliwość budowy kolejnych transporterów Rosomak i instalowania do nich bezzałogowych wież ZSSW-30 przedstawiciel IU odpowiedział, że obecnie wojsko dysponuje około setką podwozi bazowych Rosomaka, na których będzie można zainstalować wieże ZSSW-30. Przyznał też, że jeśli chodzi o nowe podwozia to rzeczywiście nie są produkowane na świecie powerpacki do KTO Rosomak w związku z czym trwają w resorcie analizy, „w którym kierunku trzeba podążyć”. Jednocześnie zapewnił, że nie ma tutaj zagrożenia „żebyśmy nie zdążyli”, tzn. że rozwiązanie powinno zostać wypracowane zanim zostanie zamontowane ZSSW-30 na ostatnim z posiadanych podwozi bazowych.

W odpowiedzi na pytanie posła Poncyliusza wiceminister Skurkiewicz poinformował, że planowany jest zakup 250 czołgów M1 Abrams wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym, wozami wsparcia za cenę 23,3 mld zł. Potwierdził przy tym, że program ten finansowany jest z budżetu państwa i nie wlicza się do wydatków obronnych. Już w tym roku, o ile zostanie podpisana umowa, na Abramsy przygotowana jest pierwsza rata środków w wysokości 6,3 mld zł, zarezerwowana w funduszu modernizacji SZ na rok 2021.

Z kolei na pytanie posła Czesława Mroczka o stan programu modernizacji czołgów Leopard płk Romuald Maksymiuk z IU odpowiedział, że do dziś zmodernizowanych zostało 18 spośród 64 przekazanych przez wojsko wozów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. Założenie jest takie, że do końca 2022 roku łącznie zmodernizowane będą już 54 wozy a w 2023 ostatnie 10. Decyzja na temat przekazania przez wojsko kolejnych wozów A4 do modernizacji ma zapaść po przekazaniu wojsku 32. zmodernizowanej maszyny, a zatem teoretycznie w roku przyszłym. Na pytanie o to gdzie są pieniądze na dostosowanie BSP Bayraktar do polskich systemów łączności i dowodzenia, płk Maksymiuk odpowiedział, że „najpierw muszą pojawić się w Polsce”. Przy okazji dodał, że pierwszy zestaw lub zestawy pojawią się „dokładnie za rok”, a zatem pod koniec października 2022 roku.

/Defence24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!