Wiadomości

Zapadły wyroki za korupcję w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na karę 4,5 roku więzienia skazał za przestępstwa korupcyjne sąd rejonowy w Szczytnie byłego naczelnika wydziału inwestycji i gospodarki nieruchomościami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Współpracującego z nim przedsiębiorcę sąd skazał na karę więzienia w zawieszeniu.

Wyrok nie jest prawomocny. Jak poinformowała PAP we wtorek w przesłanym komunikacie Prokuratura Krajowa, mężczyźni odpowiadali przed sądem za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, przestępstwa urzędnicze oraz utrudnianie przetargów publicznych.

Sąd uznał obu oskarżonych za winnych zarzuconych im czynów i wymierzył Markowi D. karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych. Sąd orzekł również środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska związanego z gospodarowaniem środkami publicznymi przez okres 8 lat.

Natomiast Krzysztofowi K. Sąd wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych.

Sąd orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych przez okres 3 lat. W charakterze oskarżyciela publicznego występował przed sądem prokurator z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Marek D. był oskarżony o żądanie we wrześniu 2011 roku korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 30 tysięcy złotych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na przebudowę i adaptację budynku na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w tej uczelni.

Mężczyzna został także oskarżony o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez Krzysztofa K. oraz na szkodę interesu publicznego zamawiającego – Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i interesu prywatnego innego przedsiębiorcy z Olsztyna. Prokurator zarzucił mu również utrudnienie przetargu publicznego w 12 innych postępowaniach prowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w latach 2008 – 2011. Polegało to na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych na szkodę interesu publicznego zamawiającego.

Natomiast przedsiębiorca Krzysztof K. został oskarżony o przekazanie Markowi D. przerobionych dokumentów, po to by ten je podmienił w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na przebudowę i adaptację budynku na potrzeby badań naukowych. W konsekwencji miało to wpływ na wybranie oferty przedsiębiorcy Krzysztofa K., a jednocześnie odrzucenie oferty innego przedsiębiorcy z Olsztyna.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!