Wiadomości

Zagraniczni naukowcy zajmujący się dziejami Polski spotkają się w Krakowie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zagraniczni naukowcy zajmujący się m.in. polską historią, kulturą czy językiem spotkają się w październiku w Krakowie. Podczas IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski przyznana będzie nagroda Pro Historia Polonorum za najlepszą zagraniczną książkę historyczną dotyczącą Polski lub Polaków.

Kongres 4th International Congress of Polish History ‘Cultural Encounters’ odbędzie się między 19 a 22 października na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Cykl konferencji zainicjowany został przez krakowskich historyków i odbywa się co pięć lat. Organizatorzy informują, że gromadzi on setki naukowców z całego świata, zainteresowanych polską historią, kulturą i językiem. Głównym celem kongresu ma być rozwijanie dialogu, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie badań nad historią Polski.

Tematem przewodnim październikowego kongresu jest „Spotkanie kultur”. “To zachęta do przyjrzenia się dziejom ziem polskich przez pryzmat wzajemnych relacji i oddziaływań różnych nurtów i wzorców kulturowych funkcjonujących przez dekady czy stulecia na terenie Polski” – zapowiadają organizatorzy.

Do udziału w sesjach, wykładach i dyskusjach zaproszeni są reprezentacji wielu dyscyplin, między innymi historycy, archeolodzy, historycy sztuki, antropolodzy, socjolodzy, literaturoznawcy, językoznawcy czy kulturoznawcy.

W ramach kongresu po raz czwarty zostanie przyznana nagroda Pro Historia Polonorum za najlepszą książkę historyczną opublikowaną w wydawnictwach zagranicznych, dotyczącą historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem historii Polski), opublikowaną w języku obcym w latach 2017 – 2021. Jej autorami powinni być badacze afiliowani w zagranicznych instytucjach naukowych. Laureatami poprzednich edycji nagrody byli Timothy Snyder, Antony Polonsky i Robert Frost.

Jednym z patronów medialnych konferencji jest portal PAP – Nauka w Polsce.

Szczegóły wydarzenia na stronie kongresu https://coph2022.pl/

PAP – Nauka w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!