Wiadomości

Zaczął się trzynasty dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ofensywa wyraźnie wytraciła tempo

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 6.00 dnia 8 marca 2022 roku

Rozpoczął się trzynasty dzień heroicznego oporu narodu ukraińskiego przeciw rosyjskiej inwazji wojskowej. Nieprzyjaciel kontynuuje ofensywę, ale tempo posuwania się jego wojsk znacznie spowolniło. Siły Zbrojne kontynuują prowadzenie operacji obronnych w południowej, wschodniej i północnej strefie operacyjnej wzdłuż wyznaczonych rubieży.

Na kierunku północnym trwa bohaterska obrona Czernihowa.

Siły Obrony Miasta Kijowa kontynuują obronę stolicy wzdłuż zewnętrznej rubieży obrony i na dodatkowo określonych kierunkach.

W południowej strefie operacyjnej prowadzona jest operacja obronna wzdłuż granicy państwowej i osłaniane jest wybrzeże morskie, prowadzone są walki obronne na przedmieściach Mikołajowa.

Na pozostałych kierunkach trwa operacja stabilizacyjna, a w wyznaczonej strefie operacyjnej realizowane są zadania z zakresu obrony terytorialnej.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy skutecznie odpierają uderzenia rakietowe i powietrzne oraz środki nalotu wroga, osłonę powietrzną krytycznych obiektów Ukrainy i zgrupowań wojsk.

Okupanci są zdemoralizowani i coraz częściej plądrują i łamią zasady międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące konfliktów zbrojnych.

Tak więc w obwodach charkowskim, sumskim, czernihowskim i kijowskim, na terytoriach czasowo okupowanych przez rosyjskich okupantów, odnotowywane są liczne akty grabieży, przemocy wobec okolicznych mieszkańców, zajmowania mieszkań cywilnych, wykorzystywania zabudowań rolniczych do parkowania sprzętu wojskowego, powszechnie rejestrowane ustawianie stanowisk strzeleckich w pobliżu obiektów infrastruktury cywilnej.

Na terytoriach obwodów chersońskiego i mikołajowskiego, które są czasowo okupowane przez wroga, po 24 lutego 2022 r. okupanci wykorzystują jednostki walki psychologicznej do wpływania na miejscową ludność. Według dostępnych informacji utworzono do 10 grup taktycznych walki psychologicznej, których zadaniem jest prowadzenie pracy propagandowej z miejscową ludnością.

Okupanci zastraszają ludność północnej części czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu ofensywą Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponadto FSB tworzy tam grupy zadaniowe do pracy z ludnością, w szczególności w celu rozpracowania ruchu oporu.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!