Wiadomości

Za publiczne głoszenie, że ZSRR w 1939 roku wraz III Rzeszą dążył do likwidacji Polski, będzie można trafić w Rosji za kraty

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę przewidującą karę pozbawienia wolności lub grzywny za publiczne “utożsamianie celów, decyzji i działań władz ZSRR, dowództwa i personelu wojskowego ZSRR z celami, decyzjami i działaniami władz nazistowskich Niemiec, dowództwa i personelu wojskowego nazistowskich Niemiec” w czasie II wojny światowej, a także za negowanie „kluczowej roli narodu sowieckiego w pokonaniu nazistowskich Niemiec i sowieckiej misji humanitarnej podczas wyzwalania Europy”.

Zgodnie z ustawą złamanie zakazu w wystąpieniu publicznym, w mediach lub podczas zamieszczania informacji w Internecie przez osoby fizyczne grozi grzywna e wysokości do dwóch tysięcy rubli lub areszt do 15 dni. W przypadku powtarzających się naruszeń grzywna wzrasta do pięciu tysięcy rubli. Ponadto osoby prawne mogą otrzymać grzywnę w wysokości do 50 tysięcy rubli. W przypadku powtarzających się naruszeń grozi im zawieszenie na okres do 90 dni.

Źródło:
http://kremlin.ru/acts/news/68215

Czytaj też:

78 lat temu rozpoczęła się druga masowa deportacja Polaków w głąb ZSRR

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!