Wiadomości

Z fałszywymi dokumentami wjechali do Polski, Straż Graniczna zatrzymała 30-osobową grupę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki SG w Medyce zatrzymali ponad trzydziestoosobową grupę obywateli Mołdawii oraz Ukrainy, którzy przedstawiali do kontroli fałszywe dokumenty, mające potwierdzać legalność ich zatrudnienia.

Obywatele Mołdawii wraz kilkorgiem obywateli Ukrainy, wszyscy w wieku od 18 do 60 lat zgłosili się do odprawy na wjazd do Polski na przejściu pieszym w Medyce w piątek w nocy. Cudzoziemcy posiadali paszporty biometryczne, dzięki czemu granicę mogli przekroczyć w ruchu bezwizowym. Dokumentami, które miały potwierdzać miejsce oraz warunki zatrudniania w Polsce były oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Oświadczenia, wystawione rzekomo przez jednego pracodawcę, stwierdzały, że cudzoziemcy udają się do zakładu produkcyjnego w województwie pomorskim. Rozmowa z cudzoziemcami oraz sprawdzenia w urzędzie pracy, który rzekomo zarejestrował oświadczenia szybko potwierdziły jednak próbę oszustwa i fałszerstwo. W rzeczywistości numery rejestracyjne dokumentów dotyczyły zupełnie innych osób.

Naprawdę cudzoziemcy chcieli podjąć nielegalną pracę w okolicach Warszawy. Większość przyznała się do próby wykorzystania fałszywek i dobrowolnie poddała karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Straż Graniczna wydała decyzje o odmowie wjazdu i skierowała cudzoziemców z powrotem na Ukrainę. O ewentualnych zakazach wjazdu zdecyduje sąd.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!