Wiadomości

Wystawiali ekspertyzy dla sądów i prokuratur, zostali zatrzymani przez CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sześć osób zatrzymanych przez CBA w związku z możliwymi nieprawidłowościami w wystawianiu opinii i ekspertyz na potrzeby sądów i prokuratur.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Mazowsza i Śląska sześć osób, wśród których znaleźli się między innymi przedsiębiorcy, prowadzący podmioty gospodarcze sporządzające opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów i prokuratur z terenu całego kraju.

Czynności przeprowadzono w związku z nowym śledztwem prowadzonym od kilku miesięcy wspólnie przez CBA i Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Zgromadzony w sprawie obszerny materiał dowodowy wskazuje, że na przestrzeni ostatnich 12 lat mogło dojść do nadużyć w związku z sporządzaniem opinii na potrzeby sądów i prokuratur. Wszystko wskazuje na to, że szereg firm zarządzanych przez te same osoby, skupiające biegłych i wykonujące świadczenia na rzecz wymiaru sprawiedliwości, mogło między innymi zawyżać kwoty na fakturach za wykonane usługi.

Zatrzymani, po zakończeniu czynności w ich miejscu zamieszkania, zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w sporządzanej dokumentacji poprzez zawyżanie wynagrodzenia należnego biegłym za sporządzane ekspertyzy oraz oszustwa i usiłowania oszustwa na szkodę Skarbu Państwa.

Wobec trzech zatrzymanych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – poręczenia majątkowe od 25 do 100 tys. zł. Wobec kolejnych trzech podejrzanych Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!