Wiadomości

Wyroki skazujące w procesie gangu organizującego przemyt ludzi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na początku lipca przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która czerpała korzyści z organizowania nielegalnego przekraczanie granicy RP obywatelom Wietnamu. Skazanych zostało 21 osób, w tym 14 obywateli Wietnamu oraz 7 obywateli Polski.

Wydany wyrok to efektem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz nielegalnych migrantów doszło w listopadzie 2014 roku w ramach operacji ,,Common Action Day”, koordynowanej przez EUROPOL oraz EUROJUST. W działaniach wzięli udział funkcjonariusze z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG oraz z Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego i Śląsko-Małopolskiego OSG. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zostali zatrzymani na terenie Polski i innych państw Europy (Czech, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec).

y;”>

Przestępcza działalność członków grupy związana była z organizowaniem osobom narodowości wietnamskiej przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Republiki Litewskiej, Republiki Białoruś i Ukrainy do Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Rzeczpospolitej Polskiej do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

Trzon grupy przestępczej stanowili ob. Wietnamu legalnie przebywający na terytorium RP. Członkowie grupy byli bardzo dobrze zorganizowani. Działali m.in. na terenie Wietnamu, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski, Czech, Anglii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Francji. W Wietnamie, skąd pochodzili imigranci, dochodziło do głównych rozliczeń finansowych pomiędzy członkami grupy a rodzinami imigrantów. Koszt zorganizowania przerzutu jednej osoby z Wietnamu do Polski wynosił ok. 13 000 dolarów amerykańskich.

Imigranci z Wietnamu dostawali się do Rosji, skąd zapewniano im transport na terytorium Litwy i Ukrainy. Następnie nielegalnie przekraczali granicę państwową do Polski. Na terenie RP nielegalni imigranci przebywali w Wólce Kosowskiej, do czasu kiedy ich rodziny nie uregulowały płatności za zorganizowanie im nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Jeśli rodzina nie zapłaciła całej kwoty 13 tys. dolarów do określonego terminu, to za każdy 1 dzień zwłoki doliczany był koszt 100 dolarów amerykańskich, a imigrant musiał pozostać w Polsce do czasu uregulowania płatności. Następnie członkowie grupy organizowali Wietnamczykom transport do krajów UE, m. in. do Niemiec i Francji. Część nielegalnych imigrantów pozostawała na terytorium RP ze swoimi rodzinami.

Udowodniono, że grupa przestępcza brała udział w zorganizowaniu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom prawa co najmniej 239 ustalonym i nieustalonym cudzoziemcom narodowości wietnamskiej.

Szacuje się, że grupa w okresie swojej działalności, polegającej na organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy państwowej, mogła zarobić ok 2 mln euro.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP, a także umożliwiania lub ułatwiania innej osobie pobytu na terytorium RP wbrew przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, oraz przekraczania wbrew przepisom granicy Polski.

Wobec 9 nielegalnym imigrantom (obywatelom Wietnamu), którym postawiono zarzuty przekraczania wbrew przepisom granicy Polski i którzy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze, wszczęto postępowania administracyjne.

Sześciu obywateli RP, którym postawiono zarzuty organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP, przyznało się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddało karze.

Obywatelom Wietnamu, którzy stanowili trzon grupy, i jednemu obywatelowi RP sąd wymierzył kary pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w wysokości od 100 tys. do 600 tys. zł.

Wyrok w sprawie nie jest prawomocny.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!