Wiadomości

Wyrok za lichwę i oszustwa przy sprzedaży nieruchomości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie z oskarżania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącej wyłudzenia mienia w związku z wykorzystaniem przymusowego położenia pokrzywdzonych podczas zawierania z nimi umów sprzedaży nieruchomości.

Sąd uznając notariusz za winną przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wymierzył jej karę łączną 14 lat pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niej zakaz wykonywania zawodu notariusza na okres 10 lat.

Z kolei pośrednika w obrocie nieruchomościami skazał na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 12 lat i 6 miesięcy, zakazując mu jednocześnie przez 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami finansowymi oraz zajmowania stanowisk doradcy w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości.

Wobec obojga orzeczono także półmilionowe grzywny.

Powyższy wyrok jest efektem śledztwa Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zakończonego skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 40 osobom oskarżonym o doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Jak ustalono w toku śledztwa, osoby reprezentujące biuro finansowe, udzielające prywatnych pożyczek, wykorzystywały niezaradność życiową dłużników i namawiały ich do podpisania umów sprzedaży mieszkań. Pokrzywdzeni wprowadzani byli w błąd, że umowy te sporządzone zostaną tylko dla celów kredytu jako jego zabezpieczenie, a po spłacie zadłużenia nastąpi ponowne przeniesienie własności nieruchomości na ich rzecz. W rzeczywistości dłużnicy nie odzyskiwali swojego majątku, ponieważ był on w dalszej kolejności sprzedawany innym osobom.

Sporządzanie tych umów odbywało się w jednej z poznański kancelarii notarialnych, gdzie działająca w zmowie z oszustami notariusz, odczytywała tylko fragmenty umów, ograniczając się w zasadzie od wskazania miejsca złożenia podpisów. Ten przestępczy proceder doprowadził do pozbawienia wielu osób majątku, które były dorobkiem ich życia i jedynym miejscem zamieszkania.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu podjęła działania pozakarne mające na celu odzyskanie wyłudzonych mieszkań przez ofiary przestępczego procederu. Gdy uzyskano informacje, że z niektórych mieszkań prowadzona jest egzekucja, prokurator wystąpił do sądu o zwolnienie od egzekucji zajętych nieruchomości. Działania te skutecznie zablokowały komornika. Następnie prokurator wystąpił z pozwem o uregulowanie stanu prawnego mieszkań zgodnie ze stanem rzeczywistym. Podnosząc, że zawarte umowy sprzedaży mieszkań były sprzeczne z ustawą, doprowadził do uznania ich przez sąd za nieważne i do zwrotu nieruchomości pokrzywdzonym.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!