Polska Świat Wiadomości

Wydano już pierwszą Kartę Polaka w Ameryce Południowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Karta Polaka, która z sukcesem już zafunkcjonowała, ale jej działanie zostało rozszerzone, powinna służyć Polakom na całym świecie. Karta jest dostępna dla Polaków lub osób czujących związek z polskością zamieszkałych także w krajach Ameryki Łacińskiej – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podczas uroczystości wręczenia pierwszej Karty Polaka dla mieszkańca Brazylii.

Dokument otrzymał Lourival Araujo Filho, jeden z liderów polonijnych w Brazylii, kierujący największym obecnie polonijnym zespołem folklorystycznym w tym kraju – Grupą Folkloru Polskiego „Wisła” z Kurytyby. Jest również prezesem powstałego w 1936 r. patriotycznego Towarzystwa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kurytybie.

Polonia w Ameryce Łacińskiej to ponad 2,5 miliona osób. Ubiegłoroczne rozszerzenie działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata stało się dla tej grupy osób okazją do uzyskania łatwiejszego dostępu do polskiej kultury, nauki i biznesu.

– Potomkowie Polaków w Ameryce Łacińskiej są dla nas niezwykle ważni, wzbogacają realia krajów zamieszkania o cenne polskie wartości wyniesione z rodzinnych domów. Dla wielu osób Karta Polaka stanie się spełnieniem oczekiwań dotyczących jednoznacznego potwierdzenia przynależności do polskiego narodu – zaznaczył wiceminister Szynkowski vel Sęk. Będzie furtką do polskiego rynku pracy oraz do możliwości uzyskania polskiego obywatelstwa.

Bliska współpraca z Polonią w Ameryce Łacińskiej uwidacznia, jak ważne dla wielu z jej przedstawicieli jest pielęgnowanie tradycji polskiej. Polonia w Brazylii z dużym zaangażowaniem sił i środków obchodziła w ubiegłym roku 150-lecie osadnictwa polskiego w tym kraju. W Kurytybie, w lipcu 2019 r, odbył się także I Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej. Bardzo duże zainteresowanie Polonii w regionie wywołała ponadto realizacja I edycji programu „Polska jest w Tobie”. Potomkowie Polaków w Ameryce Łacińskiej wnoszą znaczący wkład w kulturę, naukę i gospodarkę w państwach zamieszkania.

Co o tym myślicie?

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!