Felietony

WOT wyszkoli leśników na wypadek wojny

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadzą cykl szkoleń proobronnych dla leśników, obejmujący posługiwanie się bronią, ratownictwo pola walki i inne przydatne techniki. Pierwsze wspólne ćwiczenia odbyły się w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi.

Także w Plaskoszu, w środę 27 kwietnia, porozumienie w sprawie współpracy podpisali szefowie obu organizacji: gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

– Lasy Państwowe i leśnicy od zawsze i w każdej sytuacji pozostają do dyspozycji państwa – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Szkolenia obronne, które rozpoczynamy z WOT to nie nowość. Takie kursy odbywały się już przed laty. Kontynuujemy najlepsze tradycje Przysposobienia Wojskowego Leśników.

PWL to organizacja, która powstała w 1933 r. i przeszkoliła kilkanaście tysięcy leśników. W przededniu II wojny światowej leśnicy stanowili więc grupę zawodową świetnie przygotowaną do prowadzenia działań dywersyjnych i wsparcia armii.

– Leśnicy doskonale znają teren i niemal każdą leśną ścieżkę. Z kolei żołnierze wiedzą, jak posługiwać się bronią, znają taktykę i potrafią szybko reagować, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Dlatego szkolenia organizowane przez WOT niosą obopólne korzyści dla organizacji, które reprezentujemy – dodaje Kubica.

Gdy szefowie obu organizacji podpisywali porozumienie, w tle rozlegały się odgłosy strzałów. Pierwsi leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ćwiczyli już pod okiem 8. Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zamiast wykonywanych na co dzień prac pielęgnacyjnych w lesie, tym razem leśnicy musieli zmierzyć się z dziedziną, w której czują się mniej komfortowo. Ćwiczyli strzelanie z broni automatycznej, uczyli się ratownictwa na polu walki i saperstwa. Kolejnym elementem szkolenia będzie topografia i zapoznanie się z mapami (wojsko posługuje się innym rodzajem map niż leśnicy).

Lasy Państwowe są jednostką przewidzianą do militaryzacji. Zarządzenie Ministra Środowiska z 17 maja 2017 roku określa zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją i sposób realizacji tych zadań. Na czas mobilizacji leśnicy mają ściśle określone zadania.

– Należą do nich np. zaopatrzenie gospodarki narodowej w surowiec drzewny m.in. na potrzeby utrzymania infrastruktury drogowej i kolejowej. A także realizowanie zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza wojsk sojuszniczych na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe – informuje Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. – W przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego dla większości pracowników Lasów Państwowych stosunek pracy zamienia się w stosunek służby.

W przypadku konfliktu, lasy są terenem prowadzenia działań zbrojnych. Stąd tak ważne jest przygotowanie do walki na tych obszarach. Przypomnijmy – w Lasach Państwowych pracuje ok. 26 tysięcy ludzi, znakomita większość w jednostkach terenowych. Szkolenia WOT z pewnością podniosą dotychczasowe umiejętności leśników i będą niezbędne w przypadku konieczności obrony państwa.

Kolejne szkolenia już niebawem, tym razem zaplanowano je w poszczególnych regionach.

***

Długie tradycje szkoleń leśników

Szkolenia z WOT nawiązują do przedwojennego przeszkolenia wojskowego leśników. W 1933 roku naczelny dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret i minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki zawarli umowę o zorganizowaniu szkolenia wojskowego leśników w ramach powołanej paramilitarnej organizacji wojskowej PWL.

Przysposobienie Wojskowe Leśników miało na celu krzewienie kultury fizycznej i sportu, ale również przygotowywało do zadań, które miały być przydzielone w czasie wojny. Kładziono nacisk m.in. na przygotowanie bojowe w specyficznych warunkach, jakie stwarza las oraz działania sabotażowe na tyłach wroga. Dzięki PWL z chwilą wybuchu II wojny światowej 12 tysięcy w pełni przeszkolonych leśników i robotników leśnych stanęło do walki w obronie ojczyzny.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!