Wiadomości

Wojskowe Centrum Rekrutacji wydało komunikat w sprawie powołań do wojska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W internecie pojawiają się kolejne doniesienia na temat listów, jakie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wysłało w ostatnim czasie. Zaczęły narastać plotki na temat poboru wojskowego. W związku z tą sytuacją WCR postanowiło wydać oficjalny komunikat, w którym rozwiewa wszystkie niedopowiedzenia.

“W 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Liczba „do 200 tysięcy” powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji” – przekazano.

WCR podkreśla, że ma ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia. “Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojsko Polskie a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego” – czytamy.

Jak dalej tłumaczy WCR, w myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny pod pojęciem “uregulowany stosunek do służby wojskowej” należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy. “W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej” – czytamy.

Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. “Dopiero po upewnieniu się że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia. g. Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni). W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone” – głosi dalej komunikat.

Jak dalej wskazuje WCR ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

/dorzeczy.pl, twitter/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!