Wiadomości

Wojsko Polskie ma otrzymać 1000 czołgów K2 – Agencja Uzbrojenia ujawnia szczegóły koreańskiego kontraktu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na kanale YouTube „WoW – Wolski o Wojnie” 24 lipca br. opublikowana została rozmowa analityka zajmującego się wojskiem i obronnością Jarosława Wolskiego z rzecznikiem prasowym Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztofem Płatkiem. Ujawniono wiele szczegółowych informacji dotyczących planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, a w szczególności zakresu umów ramowych które planuje się podpisać w najbliższym tygodniu (prawdopodobnie 27 lipca br.) z firmami z Korei Południowej – donosi Dziennik Zbrojny.

Czołgi

Zapowiedziane już pozyskanie używanych amerykańskich czołgów M1A1 SA Abrams w liczbie 116 szt. (dwóch batalionów) ma zakończyć się dostawami w latach 2023-2024. Uzupełnieniem czołgów Abrams w Siłach Zbrojnych RP mają być koreańskie czołgi z rodziny K2 Black Panther w trzech odmianach:

  • K2: 180 szt. (3 bataliony) nowo wyprodukowanych czołgów, dostarczonych z Korei Południowej w latach 2022-2025 za czołgi T-72 i PT-91 przekazane Ukrainie. Po 2026 roku czołgi te mają zostać zmodernizowane do wersji K2PL.
  • K2PL: 820 szt. (14 batalionów) dostosowanych do polskich wymagań czołgów K2, których dostawy mają się rozpocząć od 2026 roku. Czołgi te mają być produkowane w nowej fabryce zbudowanej w Polsce i częściowo w Korei Południowej. Wozy mają charakteryzować się: wzmocnionym opancerzeniem, systemem obserwacji dookólnej, systemem aktywnej obrony ASOP klasy hard-kill  (KAPS).
  • K3PL (nazwa umowna): nowy przyszłościowy czołg polsko-koreański opracowany na bazie czołgu K2PL, który będzie produkowany w Polsce i Korei Południowej.

Armatohaubice

Umowa na dostawy czterech dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) Regina, w tym 96 szt. armatohaubic samobieżnych (AHS) Krab zawarta w grudniu 2016 roku będzie kontynuowana do ok. 2025 roku z powodu dodatkowego zamówienia AHS Krab dla Ukrainy (pierwotny planowany termin zakończenia umowy z 2016 roku to 2024 rok). Jeszcze w 2022 roku planowane jest podpisanie nowego kontraktu na dostawę dwóch DMO Regina (w tym 48 szt. AHS Krab) z produkcją w latach ok. 2025-2026. Łącznie z zamówieniem AHS Krab dla Ukrainy zapewni to pełne obciążenie zdolności produkcyjnych w zakresie AHS posiadanych obecnie przez Hutę Stalowa Wola S.A. Produkcja AHS Krab ma trwać także po 2026 roku do czasu opracowania polsko-koreańskiej AHS nowej generacji. Uzupełnieniem AHS Krab w Siłach Zbrojnych RP mają być koreańskie AHS z rodziny K9 w trzech odmianach:

  • K9A1: 48 szt. (2 dywizjony) w większości nowo wyprodukowanych AHS, dostarczonych z Korei Południowej w latach 2022-2023 (w tym 18 szt. w 2022 roku) za AHS Krab przekazane Ukrainie. Pozyskane AHS K9A1 od początku mają być doposażone  w system kierowania i dowodzenia TOPAZ, a następnie planuje się ich modernizację do wersji K9PL (po ok. 2026 roku).
  • K9PL: 624 szt. (26 dywizjonów) spolonizowana wersja AHS K9A2 wyposażona m.in. w system kierowania i dowodzenia TOPAZ. Pierwsze transze zostaną wyprodukowane prawdopodobnie jeszcze na bazie AHS K9A1, ale kolejne mają już bazować na wersji K9A2. Dostawy tej wersji mają się rozpocząć od 2024 roku i będą to AHS wyprodukowane w Korei Południowej. Od 2026 roku ma się rozpocząć produkcja AHS K9PL w nowej fabryce zbudowanej w Polsce. Od tego momentu dostawy będą realizowane zarówno z polskiej jak i koreańskiej linii produkcyjnej.
  • K9PLA3 (nazwa umowna, AHS nowej generacji, „Krab 2”): nowa przyszłościowa AHS polsko-koreańska opracowana na podstawie prac badawczo-rozwojowych rozpoczętych w latach 2025-2026, na bazie doświadczeń z AHS K9PL i AHS Krab. Wersja ta ma być produkowana w Polsce i Korei Południowej.

Bojowe wozy piechoty

Podstawowym bojowym wozem piechoty (BWP) nowej generacji w Siłach Zbrojnych RP ma być Borsuk. Potrzeby wojska na jego dostawy określane są na poziomie ponad 1000 egzemplarzy w wersji bojowej (a nawet 1400 szt.). BWP Borsuk, jako wozy pływające mają stanowić wyposażenie batalionów zmechanizowanych współpracujących z batalionami czołgów Leopard 2 A5/PL i K2/K2PL. W przypadku batalionów zmechanizowanych współpracujących z batalionami czołgów wyposażonymi w czołgi M1 Abrams, analizowana jest możliwość pozyskania w dalszej perspektywie (w przyszłym tygodniu nie będzie umowy w tym zakresie) koreańskich ciężkich BWP AS21 Redback. Nie ma natomiast planów pozyskania koreańskich pływających BWP K21. W przypadku zamówienia BWP AS21 nie wyklucza się możliwości zastosowania na nich bezzałogowej, polskiej wieży ZSSW-30.

Kołowe transportery opancerzone

Zgodnie z przekazaną informacją, w 2023 roku wygasa licencja na produkcję w Polsce kołowych transporterów opancerzonych (KTO) Rosomak. W celu zapewnienia jego następcy prowadzone są m.in. rozmowy z Koreą Południową o możliwości pozyskania za jakiś czas licencji na produkcję w Polsce KTO opracowanych przez koreański przemysł.

Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe

Jeszcze w tym roku planowane jest udzielenie nowego zamówienia na dostawy kolejnych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (WWR) WR-40 Langusta. Dodatkowo, niezależnie od wystosowania zapytania do Stanów Zjednoczonych w sprawie pozyskania 500 wyrzutni M142 HIMARS, z Koreą Południową prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości nabycia WWR K239 Chunmoo w ramach programu Homar. Mogą one stanowić częściowo alternatywę dla wyrzutni M142 HIMARS lub dopuszcza się możliwość pozyskania obu typów WWR, w łącznej liczbie 500 wyrzutni.

Samoloty bojowe

W celu uzyskania zdolności pomostowej za samoloty Su-22 i MiG-29 planuje się nabycie 48 szt. lekkich samolotów bojowych FA-50PL. Ma to być wersja zbliżona do opracowywanej przez KAI (Korea Aerospace Industries) wersji FA-50 Block 20, z radarem AESA, zasobnikiem optoelektronicznym Sniper, pociskami powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder oraz systemem łączności Link 16. Dopiero w dalszej perspektywie przewiduje się możliwość integracji tej wersji FA-50 z pociskiem powietrze-powietrze średniego zasięgu (np. AIM-120 AMRAAM). Całość dostaw planuje się zrealizować w 2023 roku, przy czym jako pierwsze dostarczone zostanie 12 szt. samolotów w obecnej wersji FA-50 Block 10, a następnie 36 szt. samolotów już w wersji FA-50PL. Po zakończeniu dostaw, pierwsze 12 samolotów ma przejść proces modernizacji do wersji FA-50PL. Przewiduje się, że w Polsce powstanie ośrodek szkoleniowy z symulatorami i do ok. 2026 roku centrum serwisowe. Przed podjęciem decyzji o zamówieniu polscy piloci latali już na samolotach FA-50 w Korei Południowej.

Co ciekawe, pułkownik Płatek wspomniał również, że w kręgu zainteresowań polskiego resortu obrony jest również możliwość pozyskania w przyszłości koreańskich wielozadaniowych samolotów bojowych (WSB) nowej generacji KF-21 Boramae. Warto bowiem przypomnieć, że niezależnie od zakupu lekkich samolotów FA-50PL, w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 nadal pozostaje zadanie związane z nabyciem kolejnych dwóch eskadr WSB.

/dziennikzbrojny.pl//

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!