Wiadomości

Wojska ukraińskie nacierają na Izjum. Są doniesienia o masowym poddawaniu się żołnierzy rosyjskich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Katastrofa wojsk rosyjskich w rejonie na zachód od rzeki Oskoł zdaje się być całkowita. Jeśli Rosjanie nie mają jakiegoś asa w rękawie, to walczące tam zgrupowanie wojsk rosyjskich czeka sromotna klęska. Podobno Ukraińcy zdobyli już Kupiańsk, przynajmniej takie pojawiły się w ostatnich minutach doniesienia, a co istotniejsze – prawdopodobnie wdarli się już do Izjumu i obecnie walki toczą się w na ulicach miasta.

Przypomnijmy, wczoraj rano pisaliśmy, że natarcie wojsk ukraińskich, które wyprowadzone zostało z rejonu wsi Pryszyb, przerwało pozycje rosyjskie i Ukraińcy zdobyli ważne skrzyżowanie dróg Wołochiw Jar, Siemieniwka i w ciągu 2 dni zbliżyli się do miasteczka Szewczenkowe. W ten sposób wojska ukraińskie posunęły się o ponad 30 kilometrów. Równocześnie wyprowadzone zostało uderzenie z rejonu Czkałowskiego na Szewczenkowe. Pozwoliło to związać obronę miasta Szewczenkowe i uniemożliwiło Rosjanom w zorganizowany sposób wycofać się do miasta.

Wkrótce pojawiły się doniesienia, iż Wojska ukraińskie zdobyły Wołochiw Jar, a Rosjanie rozpoczęli odwrót z rejonu na zachód od m. Szewczekowe. Siedem leżących tam wiosek przeszło pod kontrolę sił ukraińskich…

Niedługo potem udostępniono film, na którym widać, iż nad budynkiem administracyjnym w Bałakliji powiewa ukraińska flaga, a nadto zamieszczone zostało zdjęcie z żołnierzem ukraińskim w m. Szewczenkowe – oba te miasta są już w całości pod kontrolą wojsk ukraińskich, które – kontynuując natarcie – przecięły główne szlaki zaopatrzeniowe zgrupowania wojsk rosyjskich, które od kilku miesięcy próbowało bezskutecznie nacierać z rejonu Izjumu na Sławiańsk.

Wieczorem dotarły do nas informacje, że wojska ukraińskie są już na przedmieściach Kupiańska, ale także – że również nieco dalej na południe dotarły one do rzeki Oskoł, m.in. pojawiły się doniesienia, że Ukraińcy zajęli już wioski Sinicha i Senkowe.

Oczyściwszy z nieprzyjaciela zachodni brzeg rzeki Oskoł (na południe od Kupiańska), siły ukraińskie zwróciły się w kierunku Izjumu. Liczebność znajdującego się tam zgrupowania wojsk rosyjskich szacowano na ok. 10 tysięcy żołnierzy, więc spodziewano się, iż stawi ono twardy opór.

Tymczasem w świetle ostatnich doniesień wojska ukraińskie nacierające w kierunku Izjumu od północnego-zachodu dotarły do wsi Hlinskie i że są już w odległości 5 kilometrów od centrum miasta.

Równocześnie od strony Sławiańska wyszło natarcie w kierunku na Lyman i Swiatohirsk. To drugie miasto zostało już podobno zdobyte przez wojska ukraińskie.

Pojawiły się też doniesienia, które jednak wymagają jeszcze potwierdzenia, że oddziały ukraińskie zdobyły leżące na wschód od Izjumu wioski Kapitoliwka oraz Oskil i że dotarły już na wschodnie przedmieścia Izjumu, gdzie Rosjanie zaczęli wywieszać białe flagi.

W tym samym czasie toczyły się walki o Kupiańsk. Rosjanie skierowali tam posiłki, ale wojska ukraińskie zdołały poważnie uszkodzić most przez rzekę Oskoł. Ostatnie doniesienia mówią, że miasto jest w całości pod kontrolą wojsk ukraińskich, aczkolwiek wymaga to jeszcze oficjalnego potwierdzenia.

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!