Historia

Wojska balonowe w wojnie polsko-bolszewickiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Myśląc  o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny sprzed 100 lat, mamy przed oczami obraz szarżujących ułanów, maszerujących piechurów i piszących pierwsze karty chwalebnej walki naszych lotników. Mało jednak kto zdaje sobie sprawę z faktu, że w gronie lotników znajdowała się formacja często zapomnianych wojsk balonowych.

Początki tej formacji sięgają jesieni 1917 roku, kiedy to w 1 Korpusie Polskim utworzony został 1 Polski Oddział Balonowy. Oficjalnie od kwietnia 1919 roku rozpoczęto formowanie wojsk aeronautycznych. Żołnierze Ci w okresie wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku, jak tysiące innych żołnierzy polskich, podjęli walkę z ideologią komunizmu, niesioną na sowieckich bagnetach. Walkę tą wielu z nich opłaciło własnym życiem.

Obecnie, po 100 latach od tych wydarzeń, nie możemy ze 100% dokładnością określić pełnej liczby poległych żołnierzy wojsk balonowych. W 1933 roku ukazała się publikacja pt. Ku czci poległych lotników: księga pamiątkowa, pod redakcją Mariana Romeyki. Zamieszczona tam lista poległych jest najbardziej znaną, czego dowodem jest choćby fakt oparcia się na niej w haśle: 1 Pułk Aeronatyczny, umieszczonym na polskiej wersji wikipedii.

Jednak rok po ukazaniu się tej publikacji, również w Warszawie, Wojskowe Biuro Historyczne wydało publikację pt. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920,. Publikacja ta (…) obejmuje 47.055 poległych i zmarłych (…) Osoby, których śmierć została ustalona przez sporządzenie urzędowego aktu zgonu przez powołane do tego urzędy duszpasterskie (…) Biurze Informacyjnym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przeszukując kolejne stronnice tej publikacji można natknąć się na poległych żołnierzy walczących w wojskach balonowych:

kapral Tomasz Michalski z wielkopolskiego batalionu aeronautycznego, zmarły w wyniku choroby 2 maja 1920 roku w szpitalu polowym nr 702. Szpital ten operował na froncie litewsko-białoruskim, gdzie znajdowały się oddziały balonowe.

szeregowy Józef Sołaciński (1 baon aeron.), zmarły 2 grudnia 1920 roku w Poznaniu.

szeregowy Jan Słowik (1 baon aeron.), zmarły 30 sierpnia 1920 roku w Aleksandrowie Kujawskim.

szeregowy Franciszek Węglarz (2 baon aeron.), zmarły 9 lipca 1920 roku w pociągu sanitarnym nr 14.

szeregowy Wojciech Kocoł (1 pułk aeron.), zmarły w Warszawie 3 września 1920 roku.

szeregowy Edward Kowal (1 baon aeron.), zmarły 23 sierpnia 1920 roku w Poznaniu.

urzędnik wojskowy Ignacy Miklas (Niklas) (1 baon aeron.), zmarły 17 sierpnia 1920 w Poznaniu.

– Tadeusz Wojciechowski Był on szeregowym 1 batalionu aeronautycznego, który poległ 5 sierpnia 1920 roku w Lipnie.

szeregowy Szymon Feigenblat poległy również pod Lipnem 5 sierpnia 1920 roku.

– podporucznik Józef Banaszak zmarły wskutek ran odniesionych po wypadku w trakcie szkolenia szeregowych swojej kompanii 21 maja 1920 roku.

kapral Józef Łukowski z Centralnej Składnicy Aeronautycznej zmarły w Poznaniu 28 czerwca 1920 roku .

szeregowy Jan Nogalski z 1 batalionu, zmarły w wyniku wypadku 19 czerwca 1920 roku w Poznaniu .

ppor. obs. bal. Bronisław Lubański dowódca II batalionu 1 Pułku Aeronautycznego. Śmiertelnie ranny 2 sierpnia 1920 roku w ataku na miejscowość Bindugi.

ppor. obs. bal. inż. Edward Sachs poległ 5 sierpnia 1920 roku na zachód od Sarnak.

pchor. Stanisław Nossek poległ 2 sierpnia 1920 roku pod Hołowczycami.

pchor. Zygmunt Pągowski poległ 5 sierpnia 1920 roku pod Sarnakami.

Powyższa lista zawiera jedynie nazwiska osób, gdzie posiadamy potwierdzoną informację o śmierci żołnierza w 1920 roku. Dodatkowo wspomniana już publikacja pt. Ku czci poległych lotników… dodaje następujące nazwiska:

 1. kpr. Jerzy Jackowski
 2. st. szer. Franciszek Adamski
 3. st. szer. Wacław Antkowiak
 4. szer. Stanisław Błaszczyk
 5. szer. Sylwester Dróbka
 6. szer. Jan Kostoj
 7. szer. Józef Krzyżanowski
 8. szer. Stanisław Majewski
 9. szer. Józef Robak
 10. szer. Józef Szafrański
 11. szer. Ignacy Tomaszewski
 12. szer. Władysław Żaba
 13. szer. Tomasz Żarski

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją wydaną w 1934 roku przez Wojskowe Biuro Historyczne. Być może pozwoli ona potwierdzić bohaterską śmierć członka rodziny.

Krzysztof Żabierek

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!