Felietony

Wojna o Górski Karabach – podsumowanie dotychczasowych wydarzeń i udokumentowanych strat

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Walki, które rozpoczęły się wczesnym rankiem 27 września 2020 r. na spornym terytorium Górskiego Karabachu, przyniosły dotychczas znaczne straty w ludziach i sprzęcie po obu stronach konfliktu. Obecne wydarzenia stanowią kontynuację trwającego od trzech dekad konfliktu w Górskim Karabachu. Podczas gdy rzetelnych informacji na temat poniesionych strat jest niewiele, niepotwierdzone i fałszywe doniesienia są chętnie powtarzane w celach propagandowych. W tym artykule podejmiemy próbę rozbicia wszystkich potwierdzonych strat materialnych poprzez dokładne przestudiowanie materiału filmowego udostępnionego przez obie walczące strony.

Konflikt o Górski Karabach to konflikt etniczno-terytorialny między Ormianami a Azerami o sporny region Górskiego Karabachu i siedmiu okolicznych okręgów, które są kontrolowane przez nieuznawaną Republikę Arca i które są uznawane na arenie międzynarodowej za integralną część Azerbejdżanu.

Status Górskiego Karabachu jest przedmiotem sporów od 1918 r., kiedy to Armenia i Azerbejdżan ogłosiły niepodległość, uniezależni9ając się od Imperium Rosyjskiego. Na początku lat dwudziestych XX w. region Górskiego Karabachu, zamieszkały głównie przez Ormian, stał się autonomicznym obwodem w ramach Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W 1988 r. Władze regionalne w Górskim Karabachu zagłosowały za przystąpieniem do Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, co spotkało się z umiarkowanym poparciem w Moskwie.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. ormiańscy separatyści wspierani przez Erewań przejęli kontrolę nad dużymi częściami Górskiego Karabachu, w którym to – co należy stwierdzić – mieszkała też liczna mniejszość azerska, a także nad siedmioma sąsiednimi okręgami azerbejdżańskimi. Szacuje się, że w późniejszych walkach zginęło od 25.000 do 30.000 osób, a wielu innych zostało zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. Separatyści ogłosili niepodległość – jako Republika Górskiego Karabachu. W lutym 2017 r. Republika Górskiego Karabachu oficjalnie stała się Republiką Arcak.

Podpisane i gwarantowane przez Rosję, a obowiązujące od 1994 r. porozumienie o zawieszeniu broni obowiązujące od 1994 r., łamanie było w regularnych odstępach czasu, przy czym do najpoważniejsze z konfliktów zbrojnych miały miejsce w 2016 r. oraz lipcu 2020 r. W ich wyniku zginęły setki żołnierzy i cywilów.

W okresie od lipca do września 2020 roku Azerbejdżan przeprowadził serię ćwiczeń wojskowych z udziałem sił lądowych i powietrznych Turcji, co prawdopodobnie wzmocniło postrzeganą siłę Azerbejdżanu i zdecydowało o podjęciu decyzji w sprawie podjęcia kolejnej wojny o Górski Karabach. W ramach zapewnienia wojskowego szkolenia oraz transferu sprzętu dla armii Azerbejdżanu, Turcja dostarczyła Azerbejdżanowi uderzeniowe drony oraz – prawdopodobnie – sprzęt do walki elektronicznej.

Dziesiątki armeńskich żołnierzy obudziło się w tej nowej rzeczywistości 27 września, kiedy to drony Bayraktar TB2 zaczęły wypuszczać pociski MAM-L Smart na pozycje ormiańskie, uderzając w co najmniej dziesięć rakietowych systemów przeciwlotniczych 9K33 Osa i trzy mobilne systemy 9K35 Strieła-10. Systemy te wydawały się równie bezbronne i niezdolne do radzenia sobie z zagrożeniem ze strony dronów jak rosyjskie Pancyr-S1 w Syrii i w Libii, w rezultacie wszystkie zostały zniszczone, nawet nie wiedząc, co w nie uderzyło.

Rezultat okazał się tak korzystny, że Kanada… zawiesiła sprzedaż elementów wykorzystywanych przy produkcji dronów do Turcji „po dowiedzeniu się o zarzutach dotyczących wykorzystania technologii kanadyjskiej w konflikcie zbrojnym w Górskim Karabachu”. Ponieważ Bayraktar TB2 jest wyposażony w czujniki wyprodukowane w Kanadzie i technologię celowania laserowego, może to utrudnić produkcję kolejnych Bayraktar TB2 (do czasu udostępnienia krajowych zamienników, co ma się stać niebawem). W odpowiedzi Azerbejdżan ograniczył liczbę… kolejnych nagrań pokazujących drony Bayraktar TB2 uderzających w swoje cele, co oznacza, że ​​na tej liście brakuje dużej części ataków.

Szczegółową listę zniszczonych i zdobytych pojazdów obu stron można zobaczyć poniżej. Ta lista będzie aktualizowana, gdy będzie dostępny dodatkowy materiał filmowy.

Ta lista obejmuje tylko zniszczone pojazdy i sprzęt, w przypadku których dostępne są zdjęcia lub materiały wideo. Dlatego ilość zniszczonego sprzętu jest niewątpliwie większa niż tutaj odnotowana. Broń strzelecka, amunicja i cele niestrategiczne, takie jak punkty kontrolne, nie znajdują się na tej liście.

Aby uprościć listę i uniknąć niepotrzebnego zamieszania, straty po stronie Armenii i Republiki Arcak są wymienione łącznie:

Czołgi (70)

– 23 T-72A (16 zniszczonych i 7 zdobytych)
– 5 T-72AV: (2 zniszczone, 3 zdobyte)
– 11 T-72B: (4 zniszczone, 7 zdobytych))
– 30 nieznanych T-72: (wszystkie zniszczone)
– 1 niezidentyfikowany czołg: (zniszczony)

Pojazdy opancerzone (6)
– 2 MT-LB z Zastava M55 (1 zniszczony, 1 zdobyty)
– 3 MT-LB z ZU-23 (wszystkie zniszczone)
– 1 nieznany AFV: (zniszczony)

Bojowe wozy piechoty (17)
– 8 BMP-1: (5 zniszczonych, 3 zdobyte)
– 8 BMP-2: (2 zniszczony, 6 porzuconych lub zdobytych)
– 1 niezidentyfikowany BMP (znisczony)

Opancerzone pojazdy ratownicze (1)
– 1 BTS-2 (zdobyty)

Artyleria holowana (12)
– 11 haubic 122mm (D-30) (7 znisczonych, 4 zdobyte)
– 1 haubcia 152 mm (D-20) M-1955 (zniszczona)

Artyleria samobieżna (5)
– 1 haubica samobieżna 122mm 2S1 Gwozdika (zniszczona)
– 4 haubice samobieżne 152mm 2S3 Akacja: (zniszczone)

Wielolufowe wyrzutnie rakietowe (18)
– 17 122mm BM-21 Grad (zniszczone)
– 1 TOS-1A (zniszczona)

Moździerze (8)
– 2 60mm M57 (zdobyte)
– 5 120mm M75 (zdobyte)

Rakietowe systemy przeciwlotnicze (13)
– 3 9K35 Strieła-10 (zniszczone)
– 10 9K33 Osa (zni9szczone)

Systemy zagłuszające i walki elektronicznej (1)
– 1 Repellent-1 (zniszczony)

Samolot (1)
– 1 Su-25K (zestrzelony)

Samochody ciężąrowe i terenowe (138)
– 12 GAZ-3308 (2 zniszczone, 10 zdobytych))
– 1 9T217 transloader (dla 9K33 Osa): (zniszczony)
– 10 KamAZ (2 zniszczone, 8 zdobytych)
– 8 ZiL-131 (1 zniszczony, 7 zdobytych))
– 2 Ural-375A (zdobyte)
– 32 Ural-4320 (17 zniszczonych, 15 zdobytych)
– 27 Ural-43206 (2 zniszczone, 25 zdobytych))
– 4 UAZ-452 (porzucone i zdobyte)
– 8 UAZ-23602-130 (zdobyte)
– 14 nieznane ciężarówki (9 zniszczonych, 5 zdobytych)
– 13 nieznanych półciężarówek (2 zniszczone, 11 zdobytych)
– 1 bus (zniszczony)

Pozycje stratgiczne (8)
– 2 bazy wojskowe
– 2 punkty dowodzenia
– 2 składy amunicji
– 1 magazyn
– lotnisko Stepanakert

Zestawy przeciwpancerne (11)
– 4 9M111 Fagot: (zdobyte)
– 1 9M113 Konkurs: (zdobyty)
– 1 9P135M (zdobyty)
– 3 9M133M-2 Kornet-EM: (zdobyte)
– 1 9P163-1 (zdobyte)
– 1 1PN65 ‘Trakt-1’ (zdobyty)

Azerbejdżan:

Czołgi (21)
– 3 T-72A
– 6 T-72AV/T-72 Aslan
– 9 niezidentyfikowanych T-72
– 2 T-90S:

Bojowe wozy piechoty (14)
– 2 BMP-1
– 8 BMP-2:
– 2 BTR-82A
– 1 nieznany BMP

Pojazdy inżynieryjne (1)
– 1 IMR-2

Samoloty i śmigłowce (6)
– 5 An-2
– 1 Mi-8/17

Drony (13)
– 5 IAI Harop
– 1 Orbiter 1K
– 8 nieznanych dronów

Ciężarówki i półciężarówki (10)
– 2 Ural-4320
– 2 KamAZ
– 1 MAZ
– 3 nieznane ciężarówki

Źródło:

https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!