Wiadomości

Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność zakazu wjazdu na ulice Warszawy furgonetek Pro-life

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki uchylił bulwersującą uchwałę Rady Warszawy, która zakazywała wjazdu na ulice miasta furgonetek propagujących życie. Przeciwko uchwale, która naruszała porządek prawny protestowała także Prokuratura Okręgowa, która pod koniec lipca wnioskowała do Wojewody Mazowieckiego o uznanie uchwały za niezgodną z prawem.

– Stwierdzić należy, że Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LI/1563/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów narusza w istotny sposób art. 40 ust. 3 u.s.g. oraz art. 4 ust. 3 w związku z art. 14 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnym i innych aktów prawnych. Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wywiązała się ze swojego obowiązku i nie wykazała w treści aktu oraz w jego uzasadnieniu, że wystąpiły ustawowe przesłanki upoważaniające ją do wydania przepisów porządkowych. Przyjąć zatem należy, że zasadnym jest stwierdzenie nieważności Uchwały w całości – czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewody Mazowieckiego.

– Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Miastu Stołecznemu Warszawie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym, które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!