Polska Wiadomości

Wileńska “Piątka” wygrała w sądzie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wileńska szkoła im. Joachima Lelewela wygrała w sądzie. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił dziś skargę przedstawicieli społeczności wileńskiej szkoły im. J. Lelewela o uchylenie uchwały rady m. Wilna z dnia 15 lipca 2015 roku i nieprzychylnego orzeczenia sądu niższej instancji.

Rodzice zaskarżyli w sądzie uchwałę rady m. Wilna z dnia 15 lipca 2015 roku, na mocy której postanowiono przekształcić Szkołę Średnią im. Joachima Lelewela w Wilnie w Szkołę im. Joachima Lelewela w Wilnie w drodze likwidacji filii szkoły znajdującej się przy ul. Minties 3. Ponadto na mocy tej uchwały szkoła ma się przenieść z Antokola do budynku przy ul. Minties po drugiej stronie Wilii, a dyrektor szkoły został zobowiązany do przekazania samorządowi historycznego budynku szkolnego znajdującego się przy ul. Antokolskiej 33.

W dzisiejszym orzeczeniu sąd stwierdził, że rada m. Wilna w swojej sławetnej uchwale z dnia 15 lipca 2015 roku ani słowem nie napomknęła o celach przekształcenia. Sąd zwrócił ponadto uwagę, że rada m. Wilna, podejmując decyzję w sprawie przyszłości szkoły, nie dostosowała się do obowiązujących przepisów, w uchwale użyła pojęć abstrakcyjnych i niepopartymi faktami.

Przedstawiciele placówki twierdzą, że jest to dopiero pierwsza wygrana w sprawie wileńskiej „Piątki” i nie wątpią, że uczniowie, rodzice i cała społeczność szkolna odniesie pełne zwycięstwo, a polskie dzieci powrócą do swojej placówki na Antokolu.

/l24.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!