Wiadomości

Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku oraz Orlen Lietuva podpisały porozumienie o współpracy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się ceremonia podpisania umowy o współpracy między uczelnią a spółką Orlen Lietuva – informuje Kurier Wileński.

Umowę w obecności kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, Marcina Zieniewicza, podpisali dyrektor generalny spółki Orlen Lietuva, Michał Rudnicki i dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB, prof. Mieczysława Zdanowicz.

Odtąd studenci będą mogli odbywać praktyki w spółce zarządzającej rafinerią w Możejkach.

– Jest to umowa istotna ze względu na postanowienia, które dotyczą zarówno studentów, jak też i pracowników. Część postanowień dotyczy możliwości odbywania praktyk przez studentów ekonomii i informatyki, którzy w tym roku rozpoczynają cykl kształcenia o profilu praktycznym. Jest to dla nas rzeczą priorytetową. Umowa też daje możliwość uczestniczenia naszym studentom w różnego rodzaju szkoleniach, które będą podejmowane w firmie czy wspieraniu innych form ich działalności, łącznie z nagrodami czy stypendiami – zaznaczyła dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB, prof. Mieczysława Zdanowicz.

Planowana współpraca obejmuje także prowadzenie badań naukowych. Umowa zakłada również współpracę pomiędzy Orlen Lietuva, a uczelnią w dziedzinie badań naukowych, udział studentów w szkoleniach prowadzonych dla pracowników spółki i możliwość finansowania studenckich inicjatyw.

– Mamy nadzieję, że znajdziemy taki potencjał intelektualny wśród pracowników naszego wydziału, ale też i Uniwersytetu w Białymstoku, że będziemy w przyszłości prowadzić takie badania, które Orlen mógłby wykorzystać. Wierzę głęboko, że ta umowa przyniesie obopólne korzyści, zarówno dla Orlen Lietuva, jak też dla Uniwersytetu w Białymstoku – dodała prof. Mieczysława Zdanowicz.

Michał Rudnicki, dyrektor generalny spółki Orlen Lietuva, podkreślił, że podpisanie umowy bardzo dobrze wpisuje się w wartości, które obowiązują w grupie kapitałowej Orlen.

– Nie ukrywamy, że ze względu na specyfikę działalności, którą prowadzimy, mamy stały problem z doborem wykwalifikowanych pracowników. Z jednej strony jest to spowodowane lokalizacją geograficzną naszego zakładu, jest na uboczu. Ale z drugiej strony, jesteśmy na pewno atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ Orlen to największy pracodawca oraz płatnik podatków na Litwie. Jesteśmy w gronie 15 pracodawców na Litwie, którzy regularnie wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom. Zapraszamy, byście wspólnie z nami tworzyli gospodarkę litewską, bezpieczeństwo energetyczne Litwy i całego regionu – powiedział Michał Rudnicki.

/kurierwilenski.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!