Polska Wiadomości

Według sondażu PIS jest bardziej prawicowy niż Konfederacja…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Z sondażu Kantar Public wynika, że Polacy z najbardziej prawicową partię uznają PiS, a za najbardziej lewicową – Lewicę. Zdaniem badanych Porozumieniu, Konfederacji i Kukiz’15 „bliżej jest do centrum”.

Respondenci zostali zapytani w jakim miejscu sytuują partie i ugrupowania na skali od 1 (najbardziej prawicowa) do 8 (najbardziej lewicowa). Z odpowiedzi obliczono średnią, która ukazuje pozycje partii na tej skali.

PiS wskazany został przez 65 proc. badanych jako „najbardziej prawicowa partia polityczna”. PiS uzyskało również najniższą średnią ocen na skali od 1 do 8.

Koalicja Obywatelska najczęściej plasowana była na siódmym z ośmiu miejsc (32 proc.). Respondenci znacznie częściej wskazywali, że jest to partia lewicowa niż centrowa czy prawicowa. Średnia ocen KO wyniosła 5,89.

Porozumienie, Konfederacja i Kukiz’15 zajęły miejsce mniej więcej w centrum skali. Respondenci określali ich pozycję najczęściej wskazując pozycję 2, 3 i 4, z bardzo podobnymi średnimi ocenami, bliskimi oceny 4, „na prawo” od PiS.

Porozumienie zdaniem respondentów jest najbardziej „prawicowe” z wynikiem 3,77; wynik Konfederacji to 3,81; a Kukiz’15 3,93. Wedle Kantar tym trzem ugrupowaniom „jest już bliżej do centrum, i można powiedzieć, że są one oceniane raczej jako centroprawicowe”.

Ruch Polska 2050 oraz Koalicja Polska uzyskały niemal taką samą średnią ocen na skali od 1 do 8 (odpowiednio 4,81 i 4,89). Jak podsumował Kantar –  Polacy postrzegają Polskę 2050 i Koalicję Polską jako ugrupowania, które „znajdują się w centrum, z delikatnym ukierunkowaniem w stronę lewicową na osi poglądów prawica-lewica”.

Za najbardziej lewicową partię uznana została Lewica – 60 proc. wskazań sytuowało ją na ósmym miejscu, a średnia ocen wyniosła 6,86.

Badanie przeprowadzono 3-8 września na reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

A to ciekawe…

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!