Polska Świat Wiadomości

Według prokuratury Jan Tomasz Gross nie znieważył narodu polskiego twierdząc, że Polacy “podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jan Tomasz Gross nie znieważył narodu polskiego twierdząc, że Polacy będąc “słusznie dumni z oporu swojego społeczeństwa wobec nazistów”, “podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców” – orzekła katowicka prokuratura i umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Na podstawie ekspertyz powołanych biegłych z Głównej i Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek poinformowała, że “wynika z nich, że nie ma jednoznacznych i przekonywujących danych dotyczących liczby osób narodowości niemieckiej i żydowskiej, które poniosły śmierć wskutek działań Polaków podczas II wojny światowej. Kwestia oszacowania liczby ofiar pozostaje wciąż w sferze badań historyków i do dziś rodzi wiele kontrowersji i polemik o charakterze naukowym”.

Historyk dr Piotr Gontarczyk poinformował prokuraturę jako biegły, że “nie istnieją wiarygodne badania naukowe, które potwierdzałyby, iż Polacy zabili w czasie wojny więcej Żydów niż Niemców” i “nie ma jednocześnie możliwości jednoznacznego wykazania, że taka opinia jest nieprawdziwa”, a “świat nauki oraz polska i międzynarodowa opinia publiczna w oczywisty sposób uzna ją za mieszczącą się w granicach debaty naukowej”.

– Zadaniem prokuratury nie jest natomiast rozstrzyganie sporów o charakterze historycznym – orzekła katowicka prokuratura.

W artykule opublikowanym na Project Syndicate Eastern Europe’s Crisis of Shame (Wschodnioeuropejski kryzys wstydu), Gross stwierdził: „Polacy, którzy zasłużenie są dumni z oporu ich społeczeństwa wobec nazistów, faktycznie zabili w czasie wojny więcej Żydów niż Niemców”. Wypowiedź Grossa, głównie za sprawą niemieckiego przedruku w „Die Welt”, spotkała się z zarzutami manipulacji historycznej; ambasador RP w Niemczech Jerzy Margański zapowiedział przygotowanie listu protestacyjnego do „Die Welt” w tej sprawie, a ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf oświadczył, że artykuł Grossa przyjął z niedowierzaniem i konsternacją. 15 września 2015 r. na podstawie art. 133 Kodeksu karnego prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wszczęła śledztwo w powyższej sprawie.

Co wy na to?

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!