Wiadomości

Według NIK zabytki archeologiczne w Polsce są źle chronione

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia funkcjonowanie systemu ochrony i opieki nad stanowiącymi własność skarbu państwa zabytkami archeologicznymi. Raport Izby wykazał wiele nieprawidłowości i zaniedbań w tej kwestii.

Sprawozdanie z kontroli skuteczności funkcjonowania systemu w odniesieniu do zabytkami archeologicznymi, odkrytymi podczas badań związanych inwestycjami budowlanymi przedstawił sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu dyrektor kieleckiego oddziału NIK, Grzegorz Walendzik.

Walendzik zaznaczył, że przesłankami do przeprowadzenia kontroli, która objęła lata od 2013 do 2017, były: coraz rozleglejsza skala inwestycji budowlanych w Polsce oraz konieczność sprawdzenia, co dzieje się z zabytkami odkrytymi podczas badań związanych z pracami budowlanymi

Dyrektor oddziału Izby w Kielcach przypomniał, że każda inwestycja budowlana wymaga uprzedniego wykonania badań archeologicznych na koszt inwestora, do czego konieczne jest znalezienia muzeum, które zadeklaruje gotowość przyjęcia zabytków w depozyt.

Jak wykazała kontrola, inwestorzy „uwzględniali przy inwestycjach budowlanych zadanie w zakresie ochrony zabytków, o czym świadczą wydawane wnioski i pozwolenia na wykonywanie badań archeologicznych”.

Negatywnie natomiast NIK oceniła w zakresie właściwych procedur związanych z przyjmowaniem zabytków archeologicznych w depozyt większość wojewódzkich konserwatorów zabytków (WKZ) oraz muzeów i domów kultury.

Zakres i forma ochrony zabytków archeologicznych realizowanych przez te podmioty nie gwarantowały ochrony i opieki nad tymi zabytkami

– W naszej ocenie WKZ nie posiadali pełnej wiedzy o czasie i miejscu pozyskania zabytków archeologicznych, ich liczbie oraz sposobie ich przekazania i przechowywania – mówił Walencik.

– Blisko jedna trzecia muzeów nie była w stanie określić zakresu i liczby zabytków przyjętych w depozyt, ponieważ nie ewidencjonowała ich w księgach depozytowych – dodał szef kieleckiego oddziału NIK.

Szczegółowa inwentaryzacja wszystkich obiektów zabytkowych odnalezionych przez badaczy jest, jak przypomniał Walencik, jednym z ich obowiązków.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!