Wiadomości

We Francji nie będzie już mamy i taty… – koniec z przestarzałym modelem rodzinnym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W formularzach szkolnych we Francji nie będzie już rubryk „ojciec” i „Matka”. Zgromadzenie Narodowe przyjęło wczoraj poprawkę do ustawy, w myśl której zostaną one zastąpione rubrykami „rodzic 1” i „rodzic 2”.

Poprawka ta ma umożliwić przezwyciężenie problemów związanych z „różnorodnością rodzinną” dzieci w formularzach administracyjnych przedkładanych szkole. Tak przynajmniej rzecz tłumaczyła Valérie Petit (LREM), zwracając uwagę, że za każdym razem, gdy ktoś chce zarejestrować dziecko – czy to przy zgłoszeniu do korzystania ze szkolnej stołówki, czy do wyjazdu na wycieczkę lub kolonie – natrafia na rubryki „matka” i „ojciec”; nie są przy tym brane pod uwagę inne rodzaje „małżeństw”. Nie uwzględniono istnienia rodzin homoparentalnych.

Z tego też powodu postanowiono wyrzucić mamę i tatę na śmietnik historii, a może i stamtąd wkrótce zostaną usunięci…

– Mamy rodziny, które mają problemy z przestarzałymi modelami socjalnymi i rodzinnymi. Dzisiaj nikt nie powinien czuć się wykluczony przez jakieś zacofane myślenie. Dla nas ten artykuł jest miarą równości społecznej – mówiła w trakcie obrad Jennifer de Temmerman (LREM).

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!