Wiadomości

Wąsik: Straż Graniczna podpisała trzy umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował na konferencji prasowej, że dzisiaj Straż Graniczna podpisała trzy umowy na budowę zapory wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. W czerwcu prace przy budowie zapory winny być zakończone.

– Dzisiaj Straż Graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, przypominając, że z końcem października zeszłego roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej.

– Na podstawie tej ustawy komendant Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Premier określił zasady pracy tego zespołu rozporządzeniem – wyjaśnił.

– Przystąpiliśmy do prac. Planowaliśmy zakończenie pierwszych prac, które kończą się podpisaniem umów pod koniec zeszłego roku. Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to – dodał.

– Utrzymująca się destabilizacja na granicy polsko-białoruskiej potwierdza, że budowa trwałej zapory jest inwestycją absolutnie konieczna i pilną. To inwestycja strategiczna, (…) ale także to inwestycja newralgiczna z punktu widzenia przedsięwzięć infrastrukturalnych. To największa w historii SG inwestycja budowlana – dodała gen. bryg. Wioleta Gorzkowska zastępca komendanta głównego Straży Granicznej.

– Budowa bariery realizowana będzie na odcinku 186 km i zostanie podzielona na 4 odcinki – ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy i prowadzenie równolegle prac budowlanych – stwierdziła gen. Gorzkowska.

– Wykonanie przęseł stalowych powierzyliśmy konsorcjum 3 firm – POLIMEXOWI MOSTOSTAL S.A., który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce Spółka z o.o. i Węglokoks S.A – poinformowała gen. Gorzkowska.

– Wykonanie robót budowlanych zostało zlecone dwóm wykonawcom – spółce akcyjnej BUDIMEX, oraz konsorcjum firm UNIBEP S.A. i BUDREX Spółka z o.o. – powiedziała gen. Gorzkowska.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!