Felietony

Waldemar Biniecki: „Geopolityka, głupcze”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem Jacka Bartosiaka, George’a Friedmana i koncepcji propolskiej geopolityki, która oparta jest na wiedzy, poważnych analizach, a nie wróżeniu z fusów lub poszukiwaniu paliwa politycznego dla osiągania swoich doraźnych celów politycznych – pisze na łamach Tygodnika Solidarność Waldemar Biniecki.

„Polska w końcu znalazła się w pierwszej lidze graczy, po zdefiniowaniu roli Stanów Zjednoczonych w nowej rozgrywce o światową dominację w handlu i pozycję najważniejszego mocarstwa. Stało się jasne, że aby zagwarantować silną pozycję Stanów Zjednoczonych w Europie, ważne jest niedopuszczenie do strategicznego partnerstwa Niemcy – Rosja i stworzenie nowego bufora w Europie Centralnej i Wschodniej” – czytamy w artykule Waldemara Binieckiego.

„Tak więc w sferze wojskowej w ramach NATO i stosunków bilateralnych rozwijana jest wschodnia flanka NATO w oparciu o Polskę i Rumunię. W sferze ekonomicznej zaś rozwijana jest idea Trójmorza w oparciu o rozwój infrastruktury na linii północ-południe” – czytamy dalej:

Więcej:

https://www.tysol.pl/a34476–Tylko-u-nas-Waldemar-Biniecki-%E2%80%9EGeopolityka-glupcze%E2%80%9D

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!