Felietony

Walcząc z rakiem lepiej nie zaniedbywać cukrzycy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Osoby chorujące jednocześnie na cukrzycę i raka jelita grubego mają lepsze rokowania jeśli systematycznie przyjmują doustne leki przeciwcukrzycowe – informuje pismo „Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”.

Badania przeprowadzili naukowcy z koreańskiego Seoul National University College of Medicine. Jak zaznaczył prof. Aesun Shin, tylko około 60 proc. chorych na cukrzycę przyjmuje leki przeciwcukrzycowe zgodnie z zaleceniami lekarzy. Z drugiej strony związek miedzy cukrzycą a rakiem jelita grubego jest dobrze udokumentowany, zaś metformina – doustny lek przeciwcukrzycowy – okazała się zwiększać czas przeżycia u pacjentów z tym nowotworem.

Prof. Shin postanowił zbadać czy i jak na przeżycie pacjentów z rakiem jelita grubego wpływają inne doustne leki przeciwcukrzycowe.

Naukowcy wykorzystali informacje z National Health Information Database obejmującej osoby mające ubezpieczenie zdrowotne w Korei w latach 2002 – 2016. Do badania włączono pacjentów, którzy chorowali na cukrzycę i u których zdiagnozowano raka jelita grubego w tych ramach czasowych – w sumie 33 331 pacjentów, obserwowanych średnio przez 4,7 roku.

Aby oszacować przyjmowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych, naukowcy wykorzystali wskaźnik PDC (proportion of days covered) będący ilorazem liczby dni, na które pacjent wykupił leki, do liczby dni obserwacji. Wartość wskaźnika poniżej 0,8 oznaczała, że pacjent nie stosuje się do zaleceń. Nie uwzględniono leków do wstrzykiwań, w tym insuliny.

Ponad 80 proc. badanych przyjmowało więcej niż jeden doustny lek przeciwcukrzycowy, zaś mniej niż 23 proc. przyjmowało leki ściśle według zaleceń (PDC powyżej 0,8). W porównaniu z nimi pacjenci nie stosujący się do zaleceń (PDC poniżej 0,8) wykazywali prawie 20-procentowy wzrost ryzyka całkowitej śmiertelności. Okazało się, że systematyczne przyjmowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych miało działanie ochronne we wszystkich podgrupach raka jelita grubego, przy czym najwyraźniejszy efekt zaobserwowano u osób z rakiem końcowego odcinka jelita grubego.

„Jak wynika z naszych danych, mniej niż 25 proc. pacjentów z cukrzycą i rakiem jelita grubego przyjmowało leki na cukrzycę zgodnie z zaleceniami, co sugeruje, że ponad 75 proc. może odnieść korzyść przyjmując leki zgodnie z zaleceniami” – powiedział Shin.

Badacze nie mieli dostępu do niektórych informacji klinicznych, w tym stadium raka, co jest ważnym czynnikiem w porównywaniu prognoz między różnymi grupami. Zamiast stadium raka naukowcy uwzględnili otrzymane leczenie. Pacjenci, u których choroba była we wczesnym stadium, prawdopodobnie przeszli samą operację, podczas gdy pacjenci w późnej fazie prawdopodobnie otrzymali leczenie paliatywne, takie jak chemioterapia lub radioterapia bez operacji.

Pacjentom, u których wykonano tylko operację, operację plus radioterapię lub operację plus chemioterapię odnieśli korzyść z systematycznego i zgodnego z zaleceniami przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych. Pacjenci, u których oprócz operacji zastosowano zarówno radioterapię, jak i chemioterapię oraz ci, u których wykonano radioterapię lub chemioterapię bez operacji nie odnieśli korzyści, nawet jeśli wzorcowo przestrzegali przyjmowania leków przeciwcukrzycowych.

Nauka w Polsce – PAP
Autor: Paweł Wernicki

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!