Wiadomości

W USA fanatycy ideologii LGBT chcą dyskryminować chrześcijan

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na zagrożenia, jakie niesie ze sobą proponowane ustawodawstwo zawarte w Equality Act 2021 (ustawie równościowej, która ma umocnić sytuację osób LGBT w USA) ostrzegli amerykańscy biskupi. Ma być ona jeszcze w tym tygodniu rozpatrywana przez Kongres USA.

W liście do członków Kongresu pięciu przewodniczących komisji Konferencji Biskupów Katolickich USA (USCCB) zauważyło, że ustawa, która ma chronić osoby o skłonnościach homoseksualnych lub doświadczających niezgodności płciowej przed dyskryminacją, stanowi w istocie narzucenie przez Kongres nowatorskich i dzielących poglądów dotyczących “płci kulturowej” jednostkom i organizacjom. Obejmuje to odrzucanie różnicy płci i fałszywe przedstawianie płci jako jedynie konstruktu społecznego. Biskupi przytaczają słowa papieża Franciszka, który w adhortacji „Amoris laetitia” wskazał, że „płeć biologiczną (sex) oraz rolę społeczno-kulturową płci (gender) można odróżniać, ale nie rozdzielać” i zaznaczył, że „Czym innym jest zrozumienie ludzkiej słabości i złożoności życia, a czym innym akceptacja ideologii, które domagają się oddzielenia od siebie nierozłącznych aspektów rzeczywistości” (n.56). Dodają, że ustawa ta może być również interpretowana jako zawierająca upoważnienie do aborcji.

Biskupi ostrzegli przed zagrożeniami, jakie proponowane ustawodawstwo stwarza zarówno dla ludzi wierzących, jak i niewierzących, w odniesieniu do nakazów odnoszących się do organizacji charytatywnych i ich beneficjentów, opieki zdrowotnej i innych praw sumienia, finansowania aborcji przez podatników, wolności słowa, sportów kobiecych i obiektów związane z płcią, itd.

Autorzy listu wskazują na konieczność poszanowania prawa każdej osoby do pracy zarobkowej, wolnej od niesprawiedliwej dyskryminacji lub prześladowania, oraz dostępu do dóbr podstawowych, a także szacunku dla osób o różnych przekonaniach. Stwierdzili jednak, że proponowana ustawa równościowa zamiast afirmować ludzką godność, dyskryminowałaby ludzi wierzących.

List podpisali przewodniczący komisji edukacji katolickiej, sprawiedliwości, wolności religijnej; ds. małżeństwa; oraz obrony życia episkopatu katolickiego USA.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!