Wiadomości

W Uroczysku zatrzymają wodę, zbiornik posłuży także w celach przeciwpożarowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Już niedługo zaczną się cieplejsze dni. Jedną z bolączek będzie brak deszczu i zmniejszająca się wilgotność ściółki. Lekiem na suszę są urządzenia zatrzymujące wodę w lesie. Ostatnio prace budowlane zakończono w Nadleśnictwie Niedźwiady (RDLP w Szczecinku).

Do użytkowania oddano nowy przepust pod drogą leśną, który spiętrzył wodę w zbiorniku retencyjnym, służącym również jako zbiornik przeciwpożarowy.

Przepust położony jest w leśnictwie Uroczysko pod drogą leśną stanowiącą dojazd pożarowy nr 31 na cieku „Dopływ z Wiśnicy” będącym dopływem rzeki Ruda. Roboty budowlane wykonano pod koniec ubiegłego roku. Natomiast ich zakres obejmował rozbiórkę przepustu wykonanego z kręgów betonowych z zastawką oraz budowę nowego obiektu.

Do wykonania przepustu użyto rury o przekroju łukowo-kołowym z blachy falistej z powłoką cynkową. Rzędna wlotu przepustu została zaprojektowana w sposób umożliwiający piętrzenie wody w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wody do akcji przeciwpożarowych w zbiorniku znajdującym się przed przepustem.

Wraz z budową obiektu został także przebudowany odcinek drogi leśnej oraz wykonano umocnienie skarp cieku wodnego na wylocie przepustu.

Zbiornik retencyjny na dłużej zatrzyma wody opadowe, ale też będzie atrakcyjnym miejscem przebywania ptaków, płazów owadów, wodnych roślin i innych stworzeń związanych z podmokłym środowiskiem.

/lasy.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!