Gospodarka Wiadomości

W Tomaszowie Mazowieckim ruszył próbny odwiert geotermalny za ok. 16 mln zł

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W Tomaszowie Mazowieckim rozpoczął się próbny odwiert, którego celem jest dotarcie do wód na głębokości ponad 2 km, zbadanie ich i określenie możliwości geotermalnych. Miasto pozyskało na projekt ponad 16 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne, dlatego realizujemy kolejny projekt w celu poprawy jakości powietrza w Tomaszowie Mazowieckim. Stoimy przed wyzwaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ponad 30 proc. Jesteśmy na początku tej drogi i wierzę, że zakończy się ona sukcesem” – podkreślił prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Jego zdaniem energia odnawialna jest dużo lepsza niż ta pochodząca ze spalania węgla.

„W tamtym roku zapłaciliśmy ponad 3 mln zł w ramach opłaty emisyjnej. Przy geotermii nie będziemy ponosić takich kosztów” – przyznał.

Na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego na tomaszowskich Błoniach miasto pozyskało blisko 16,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wykonaniu dwukilometrowego odwiertu, konsorcjum HPC Polgeol SA i Pro-Invest Solutions, na podstawie wykonanych w trakcie prac badań laboratoryjnych, pobranych próbek i próbnych pompowań opracuje projekt hydrologiczny, który będzie podstawą do określenia możliwości geotermalnych źródła.

Według władz Tomaszowa lokalizacja odwiertu wpisuje się w koncepcję rewitalizacji tomaszowskich Błoni, gdzie wcześniej powstała Arena Lodowa oraz rozpoczęto prace modernizacyjne Przystani Miejskiej.

Próbny odwiert ma charakter badawczy; jeśli jego wyniki będą zadowalające, Tomaszów Mazowiecki chce ubiegać się o kolejne dofinansowania z NFOŚiGW na działania związane z bezpośrednim wykorzystaniem wód do celów ciepłowniczych.

„Przewidujemy, że prace potrwają do końca czerwca. Urządzenie wiertnicze jest wmontowane i zgodnie z przepisami dopuszczone do ruchu. Wiercenie do planowanej głębokości, czyli 2090 m, zajmie do trzech miesięcy. Następnie będą trwały prace związane z badaniami hydrogeologicznymi, by zbadać wydajność, temperaturę oraz inne parametry wody” – zaznaczył główny inżynier ds. wierceń w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa SA Andrzej Cozac.

Planowany termin rozliczenia przedsięwzięcia to luty 2020 r. Zgodnie ze wstępnymi planami, uzyskane dzięki geotermii ciepło mogłoby być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej; rozważa się też użycie wody geotermalnej do celów rekreacyjnych i zdrowotnych.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!