Wiadomości

W sporze Moskwy z Kijowem Polska Cerkiew Prawosławna stoi murem za Moskwą

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska Cerkiew Prawosławna zakazała swoim duchownym komunikowania się z Patriarchatem Kijowskim i Ukraińską Autokefaliczną Cerkwią. Sobór wezwał nadto biskupów do rozwiązania kwestii ukraińskiej na spotkaniu wszystkich przedstawicieli wspólnot prawosławnych.

W dniu 15 listopada 2018 roku, pod przewodnictwem biskupa Sawy, prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Zapoznawszy się z aktualna sytuacją cerkiewną na Ukrainie, przyjęto uchwałę zabraniającą duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno – modlitewne kontakty z duchownymi Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznej Cerkwi. Podkreślono, że w dotychczasowych działaniach uczyniły one wiele zła.

Oto treść uchwały:

I. „Święty Sobór Biskupów otrzymuje niepokojące wiadomości z życia cerkiewnego z Ukrainy, często godzące w życie Prawosławia w Polsce.
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również ogólnoprawosławny niepokój Prawosławnych Kościołów Lokalnych, wynikający z niestabilności życia cerkiewnego na Ukrainie, który destrukcyjnie wpływa na całokształt życia cerkiewnego Prawosławia w całości, Św. Sobór Biskupów, w trosce o dobro całej Świętej Cerkwi Prawosławnej, podtrzymuje stanowisko wyrażone w Uchwale Soborowej z dnia 9 maja 2018 r. nr 340 i ponawia swoje wezwanie do podjęcia decyzji w sprawie zebrania wszystkich zwierzchników Kościołów Prawosławnych, aby wspólnie, w duchu ewangelicznej miłości, pokory i zrozumienia, przy zachowaniu nauki natury dogmatyczno – kanonicznej, wzajemnego szacunku doprowadzić do spokojnego rozwiązania kwestii podzielonego Prawosławia na ziemi ukraińskiej.
Osoby pozbawione święceń biskupich i kapłańskich nie mogą być liderami przy wprowadzaniu pokoju w Prawosławnym Kościele Ukraińskim. Ich działania powodują jeszcze większy zamęt i zgorszenie.
Jedynie przestrzeganie dogmatyczno – kanonicznych norm Kościoła oraz zachowywanie wiekowych tradycji uchroni Prawosławie przed trudnymi konsekwencjami eklezjalnymi w skali międzynarodowej.
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wznosi gorące modlitwy o jedność Świętego Prawosławia i pokój Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.
II. Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno – modlitewne kontakty z „duchownymi” tzw. „Patriarchatu Kijowskiego” i tzw. „Autokefalicznej Cerkwi”, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła”.

/orthodox.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!