Świat Wiadomości

W RPA ma być wprowadzona nowa ustawa naruszająca prawa wyznaniowe

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Południowoafrykańscy parlamentarzyści pracują nad nowelizacją ustawy znanej jako PEPUDA – najważniejszego po konstytucji aktu prawnego, mający zapewniać ochronę przed dyskryminacją. Proponowane zmiany stanowią „największe zagrożenie wolności religijnej od czasu narodzin naszej demokracji w roku 1994” – ocenia Nadene Badenhorst z Freedom of Religion South Africa.

Promotion of Equality and the Prevention of Unfair Discrimination Act (PEPUDA, „Equality Act”) został przyjęty w roku 2000. Akt ten posiada niższą rangę niż konstytucja, ale wyższą niż ustawy – wszystkie państwowe akty prawne muszą zachowywać zgodność z tym tekstem. Obecnie zaś trwają prace nad nowelizacją…

Ten projekt przekształci Equality Act w najgroźniejszy akt prawny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy – ostrzega Nadene Badenhorst. – Jeśli zostanie przyjęty w obecnym kształcie, prawa wyznaniowe zostaną po prostu podeptane – dodała. Proponowana nowelizacja m.in. kataloguje zachowania, słowa i zwroty (bądź ich pominięcie), traktowane jako przejawy nieuzasadnionej dyskryminacji. Bez względu na to, czy np. do użycia (lub pominięcia) „dyskryminującego” słowa doszło intencjonalnie, czy też nie.

Drastycznie wpłynie to na autonomię każdej osoby, bez względu na religię, jaką wyznaje; na wszystkie instytucje religijne, bez względu na wyznawaną wiarę – podkreśla Badenhorst. – Autonomia religijna zostanie zniesiona. Państwo będzie regulowało twoje zachowanie, a aktywiści będą go pilnowali. Twój głos zostanie uciszony, czekają cię finansowane przez państwo spory prawne, które mogą cię potencjalnie zrujnować – podkreśla. Proponowane zmiany oznaczają, że odmowa zatrudnienia w szkole religijnej kogoś, kto prezentuje przeciwne tej religii poglądy moralne i wychowawcze, może dać podstawę do ukarania.

Przeciwko nowelizacji protestują także muzułmanie. „Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, państwo posiadać będzie prawo zakazywania pewnych przekonań i praktyk, które ocenia jako dyskryminujące albo przeciwne określonej definicji równości” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Radę Islamskich Teologów. „Może się przykładowo ograniczać prawo imama do krytykowania, potępiania bądź wypowiadania się przeciwko praktykom ocenianym przez islam jako grzeszne i niegodziwe, takim jak np. małżeństwa osób tej samej płci. W tym przypadku państwo nie tylko pociągnie do odpowiedzialności imama, ale także i radę odpowiedzialną za meczet”.

Nie jest to jedyny taki projekt, który wzbudza poważne obawy. Władze pracują równocześnie nad innymi regulacjami o agresywnie socjalistycznym charakterze.

Państwo Mandeli w pigułce…

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!